Městský obvod Plzeň 3

Informace o kontrolách

Obecné informace o výsledcích kontrol

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených Úřadem městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 301 00 Plzeň.

Veřejnosprávní kontroly provedené úřadem se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

 

 

Poslední aktualizace: 15. 1. 2024, Knotek Miroslav