Městský obvod Plzeň 3

Volby 2024

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Bližší údaje o Volbách do Evropského parlamentu lze zjistit rovněž na webové adrese: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/druhy-voleb-volby-do-ep-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Dotazník člen okrskové volební komise

Voličské průkazy

Oznámení o době konání voleb  (seznam ulic, volebních okrsků a volebních místností)

Hlasování do přenosné volební schránky

Počet a sídla volebních okrsků 

► Telefonní spojení do volebních místností

► Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Oznámení starosty MO Plzeň 3 a svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí k volbám do Evropského parlamentu

 Údaje v jednotlivých záložkách "Volby 2024" (Volby do Evropského parlamentu) jsou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 14. 5. 2024, Knotek Miroslav