Městský obvod Plzeň 3
Úvod Úřad a samospráva Poradna a řešení situací

Poradna a řešení situací

Potřebujete poradit v oblasti sociálně právní ochrany dětí?

Předním hlediskem sociálně právní ochrany dětí je zájem o blaho dítěte. Oddělení zabezpečuje sociálně právní ochranu dětí do 18 let. Poskytuje sociálně právní poradenství rodičům a dětem, těhotným ženám, zaměřuje se na výchovu dětí a rodinné vztahy. Na činnosti oddělení se mimo sociálních pracovníků podílejí také kurátoři pro mládež, kteří pracují s výchovně problémovými dětmi. Zabývají se trestnou činností nezletilých a mladistvých a prevenci společensky nepřijatelných jevů. Plnění úkolů oddělení vyplývá především ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, občanského zákoníku a zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže.

Rodinné krize, spory rodičů o dítě apod.

V oblasti sociálně právní ochrany dětí se nejčastější dotazy občanů týkají rodinných krizí, sporů rodičů o dítě, o jeho zabezpečení, o výši výživného, o styk rodiče, který dítě nevychovává, s dítětem atp.

Naše první rada zní - mějte na paměti, že role rodičů je nezastupitelná, dítě má právo na oba rodiče a snažte se ze všech svých sil zabránit zbytečným rozchodům a tomu, aby malicherné spory, které se dají vyřešit, přerostly v rodinnou krizi. Rodiči zůstáváte na celý život. Řešte své krize včas, poradíme Vám, jak je možné je řešit právě ve Vašem konkrétním případě.

Rada ( informace ) druhá - pokud krize a spory nelze řešit dohodou mezi rodiči a nastává kolize zájmů mezi rodičem a dítětem, rozhoduje ve věci soud. Na oddělení péče o nezletilé Okresního soudu Plzeň – město Vám návrhy týkající se nezletilých dětí sepíší zdarma. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde –li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodičem a dítětem. V těchto případech je ustanoven soudem opatrovník nezletilému dítěti. Zpravidla to bývá orgán sociálně právní ochrany dětí. Pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci těchto řízení či z podnětu školských a zdravotnických zařízení, dětských lékařů, občanů, linek bezpečí a dalších nestátních organizací provádí šetření v rodinách nezletilých dětí. Zjišťují v jakých podmínkách děti žijí a především, jak o nezletilé děti rodiče pečují. O svých zjištěních pak informují soud, případně orgány činné v trestním řízení. Dle výsledku šetření doporučují v rámci soudních řízení konkrétní řešení situace nezletilých dětí. Vyžaduje-li to zájem nezletilých dětí spolupracují dále s rodinou v součinnosti s odborníky z řad pracovníků školských a zdravotnických zařízení a dalších státní a nestátních organizací.

Právní poradna

Potřebujete radu v oblasti občanského, obchodního, pracovního nebo rodinného práva?

V prostorách Kulturního, volnočasového a křesťanského centra můžete navštívit bezplatnou právní poradnu se zaměřením na výše zmíněné oblasti. Účelem této služby je přiblížení právních služeb zejména obyvatelům městské části Skvrňany, kteří jsou časově, pohybově, věkově nebo jinak indisponováni.

Níže uvedený kontakt slouží k domluvení si konkrétního času schůzky; to je ovšem služba navíc, klienti mohou přijít bez objednání.

Právní poradna je bezplatná. Nenahrazuje služby advokátní kanceláře. 

Kdy: středa 16.00 – 18.00 (sudé týdny)

Vedoucí: JUDr. Milan Bokr, Kontakt: judr.bokr@volny.cz

Sociální e-poradna

Rychlá pomoc Plzeňanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace je hlavním cílem e-poradny zřízené odborem sociálních služeb magistrátu, která funguje od 1. května 2014.

Poradna je určena rodinám s dětmi, seniorům, učitelům, výchovným poradcům a všem, kteří potřebují pomoci či nalézt optimální řešení zátěžové životní situace.

Sociální pracovníci zodpovídají dotazy týkající se například problémů při výchově dětí nebo pomoci rodinným příslušníkům seniorů, kteří již nezvládají péči o svoji domácnost. Odpovědi se zájemci dočkají nejpozději do 36 hodin.

Otázky je možné zasílat prostřednictvím internetových stránek www.plzen.eu/socialnisluzby/eporadna

Poradna společnosti dTest

- poradenství v oblasti spotřebního práva

- možnosti řešení sporů mezi spotřebiteli

Více ke stažení zde.

Oddlužení dětí

Projekt Za děti bez dluhů nabízí bezplatné právní a dluhové poradenství pro dětské dlužníky z Plzeňského kraje. Cílí také na lidi ve věku 18-29 let, kterým mohly vzniknout dluhy a exekuce ještě v dětství. Dětské exekuce vznikaly hlavně v souvislosti s neplacením poplatků za služby – jízdné v dopravních podnicích, svoz odpadu, hospitalizaci v nemocnici, nevrácené knihy v knihovnách či neplacené telefonní účty. Po nálezech Ústavního soudu lze velkou část dětských exekucí zastavit. Projekt realizuje SPOLEČNOST TADY A TEĎ, více na www.zadetibezdluhu.cz. Kontakty: exekuce@tadyated.org, tel. 775 726 420.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Bauerová Lucie