Městský obvod Plzeň 3
Úvod Život v obvodu Aktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

V současné době jsou na území MO Plzeň 3 aktuální tyto uzavírky:
 
 

 

LOKALITA MÍSTO UZAVÍRKY TERMÍN UZAVÍRKY DŮVOD UZAVÍRKY PROVÁDĚJÍCÍ SUBJEKT
Centrum

Uzavírka na Klatovské třídě v úseku ulic Husova - Hálkova

V první etapě od 2. 4. 2024 do 23. 4. 2024 nebude možné vyjet z Bendovy ulice na Klatovskou třídu.

Od 2. 4. 2024 do 4. 7. 2024

Rekonstrukce plynovodu a přípojek

Realizace bude probíhat v pěti jednotlivých etapách. V průběhu realizace bude omezen provoz vozidel i chodců na Klatovské třídě a přilehlých ulic.

Zhotovitelem je STREICHER, spol. s r.o., odpovědná osoba stavby je pan Radek Vrba, č. tel.: +420 724 045 239

situace

Centrum V rámci realizace rekonstrukce Bendovy ulice bude úplná uzavírka Bendovy ulice v úseku ulic Koperníkova - Skrétova Od 1. 3. 2024 do 30. 6. 2024 Rekonstrukce Bendovy ulice.

Zhotovitelem je SWIETELSKY stavební s.r.o.., odpovědná osoba stavby je p. Viktor Holmik, č. tel.: +420 602 561 161

situace

Skvrňany Uzavírka v ulici Terezie Brzkové Do 30. 6. 2024 Stavební úprava komunikace včetně inženýrských sítí.

Zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s., odpovědná osoba je Ing. Vladimír Drahokoupil, telefon: +420 731 601 435

situace

Centrum Uzavírka Poděbradovy ulice v úseku od poloviny objektů 26 a 27 ke křižovatce s ulicí Kotkova. Od 15. 4. 2024 do 17. 5. 2024 Realizace horkovodu a horkovodní přípojky.

Zhotovitelem je LANDSTAV s.r.o.,  odpovědná osoba je p. Jaromír Mašek, t. č.: +420 603 410 326.

situace

Borská pole Omezení provozu na Folmavské ulici v blízkosti s křižovatkou U Panasoniku.  Od 22. 4. 2024 do 30. 9. 2024

Realizace výstavby odbočovacího pruhu, nové komunikace, trakčního vedení. 

V jednotlivých etapách bude postupně provoz omezen do jednoho jízdního pruhu.

Od 29. 4. 2024 do 30. 6. 2024 bude v této souvislosti nemožné projet křižovatkou U Panasoniku – Folmavská.

Zhotovitel stavby je APB - PLZEŇ a.s., odpovědná osoba stavby je pan Karel Lenc, č.t.: +420 602 466 887.

situace

Skvrňany Uzavírka části Lábkovy ulice u objektů 61–73. Od 27. 5. 2024 do 27. 9. 2024

Realizace stavebních úprav a vytvoření nových parkovacích míst.

Zhotovitelem je VIDA GROUP s.r.o., odpovědná osoba stavby je paní Lucie Fikerlová, telefon: +420 733 735 161.

situace

Skvrňany Uzavírka Waltrovy ulice v úsecích 1-13 a 2-4.  Od 13. 5. 2024 do 31. 8. 2024

Provedení stavebních prací, realizace rozšíření parkovacích stání.

Zhotovitel je LUKEŠ CONSTRUCTION s.r.o. (investorem je MO Plzeň 3), odpovědná osoba stavby Bc. David Lukeš jr., telefon: +420 724 702 148.

situace

Centrum

Rekonstrukce Zbrojnické ulice 

Tato stavba vyvolá úplné uzavření Solní ulice v úseku náměstí Republiky – Sedláčkova. Uzavírku Pražské ulice v úseku od Anglického nábřeží k Pallově ulic a  hlavně uzavírku Zbrojnické ulice od Františkánské k Šafaříkovo sadům. V jedné fázi stavby od 1. 7. 2024 do 1. 11. 2024 nebude možné projet na náměstí Republiky z Františkánské ulice.

Stavba bude realizována v jednotlivých etapách za měněného přechodného dopravního značení. V průběhu stavby bude umožněn vjezd na náměstí Republiky Prešovskou ulicí, obrácen jednosměrný provoz v Dřevěné ulici i dalších úseků ulic kolem náměstí.

Bude třeba bedlivě sledovat přechodné dopravní značení v ulicích centra města.

Od 16. 5. 2024 do 30. 11. 2024

Tramvajová trať, inženýrské sítě a povrchy.

Zhotovitelem stavby je BERGER BOHEMIA a.s., odpovědná osoba je pan Petr Holba,
tel.:
+420 731 550 725.

Přechodné dopravní značení - 1.A 6. fáze

Přechodné dopravní značení - 2.A 5. fáze

Přechodné dopravní značení - 4. fáze

Přechodné dopravní značení - 3. fáze

Schema objížděk - 5. fáze

Schema objížděk - 4. fáze 

Schema objížděk - 3. fáze

Litice

Uzavírka v ulici V Lukách v úseku křižovatek s ulicemi Plavecká – Klatovská.

Od 18. 6. 2024 do 7. 7. 2024

Realizace rozšíření komunikace a výstavba chodníků.

Zhotovitelem je RADEK - TECHNOLOGIE s.r.o., odpovědná osoba je pan Radek Loukota, tel.:
+420 605 209 624.

situace

Centrum

Úplná uzavírka Bendovy ulice v úseku ulic Skrétova – Kardinála Berana.

Od 16. 6. 2024 do 7. 9. 2024.

Kompletní rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a vodovodu.

Zhotovitelem je SWIETELSKY stavební s.r.o., odpovědná osoba p. Viktor Holmik, tel.: +420 602 561 161.

situace

 

Poslední aktualizace: 5. 6. 2024, Knotek Miroslav