Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

V současné době jsou na území MO Plzeň 3 aktuální tyto uzavírky:

 

 

LOKALITAMÍSTO UZAVÍRKYTERMÍN UZAVÍRKYDŮVOD UZAVÍRKYPROVÁDĚJÍCÍ SUBJEKT
ZátišíUzavírka Kreuzmannovy uliceOd 12. 7. 2021 do 30. 9. 2022Realizace výstavby nových bytových domů. inženýrských sítí a komunikací v lokalitě "Zátiší"

Zhotovitel - DEKAKOM plus, s.r.o., odpovědná osoba Ing. Michal Štrunc. č.t. 731694343.

situace

 

ZátišíUzavírka ulice U Hřbitova v úseku od křižovatky s Chotěšovskou ulicí ke křižovatce s Domažlickou ulicíOd 11. 10. 2021 do 17. 12. 2021 a dále pak od jara 2022 do 30. 9. 2022Stavební úpravy a práce na inženýrských sítích (vodovod a kanalizace).

Zhotovitelem je  DEKAKOM plus s.r.o., odpovědná osoba stavby je paní Lucie Radová, 737 213 987.

rozsah uzavírky

SkvrňanyOmezení průchodu chodců a vyblokování parkovacích míst v ulicích Waltrova, Pecháčkova, Terezie Brzkové (v rámci jednotlivých etap)Od 21.2.2022 do 31.7.2022Rekonstrukce plynovodu (po etapách)

Zhotovitelem je REVIS - Praha, spol. s r. o., odpovědná osoba stavby je pan Radek Vrba, telefon: 724 045 239.

V průběhu realizace nedojde k omezení provozu, v rámci jednotlivých etap bude omezován průchod chodců a vyblokovány parkovací místa (viz příloha).

situace

České údolí - KlatovskáUzavírka ulice V Lukách - po etapáchOd 21. 3. 2022 do 14. 8. 2022Realizace rekonstrukce vodovodu.

Zhotovitelem je STRABAG a.s., odpovědná osoba stavby je pan Václav Brunát, telefon 603 244 468.

situace

DoudlevceUzavírka v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské. Průjezd místem bude výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projedou jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava bude moci projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu.Od 11. 4. 2022 do 30.10. 2022Stavba okružní křižovatky

Zhotovitelem je SILNICE NEPOMUK, s.r.o., odpovědná osoba - p. Lukáš Skala, telefon 724128098

Dopravní opatření

Objízdná trasa

CentrumUzavírka Koželužské uliceOd 9.5. 2022 do 9.10. 2022Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celém jejím úseku.

Zhotovitelem je STRABAG, a.s., odpovědná osoba - p. Brunát, telefon: 603 244 468

situace

RadobyčiceUzavírka ulice Nad Úhlavou ve 3 jednotlivých etapáchOd 30. 5. 2022 do 31. 10. 2022Rekonstrukce uličního prostoru

Zhotovitelem je COLAS CZ, a.s., odpovědná osoba - p. Roman Černý, telefon 725 239 742

situace

DoudlevceUzavírka Chvojové uliceOd 20. 6. 2022 do 30. 11. 2022Rekonstrukce vodovodu, kanalizace včetně přípojek v celém úseku ulice

Zhotovitelem je POHL cz, a.s., odpovědná osoba je Ing. Jiří Bureš, tel.: 725589009

situace

České údolíUzavírka Slunečné lávky pro pěší, spojující České údolí s VýslunímOd 15.7. 2022 do 15. 9. 2022 (ve 30 po sobě jdoucích dnech)Realizace opravy lávky

Zhotovitelem je ISKOM, spol. s r.o., odpovědná osoba - p. Marek Hajšman, č.t. 734 856 242

situace

VýsluníUzavírka Zářijové ulice na Výsluní v úseku křižovatek Lednová - DubnováOd 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022Rekonstrukce úseku bude probíhat ve třech etapách.

Zhotovitelem je STRABAG, a.s., odpovědná osoba je p. Michal Svoboda, č. t. 724 377 839

situace

ValchaUzavírka Sulkovské ulice v úseku od kruhové křižovatky cca 30 metrů dále. Uzavírka bude průjezdná vozidlům MHD, ostatní budou využívat Severní ulici a ulici K Silu.Od 15. 8.  2022 do 30. 4. 2022Realizace výstavby retenčních nádrží a úpravy čerpacích stanic

Zhotovitelem je POHL cz., a.s., odpovědná osoba je p. Radek Daneš, č. t.: 606 664 551

situace

Centrum

Křižovatka ulic sady Pětatřicátníků - Prešovská - Palackého

V provozu tato výměna vyvolá, úplné uzavření levého odbočení z Palackého do sadů Pětatřicátníků, hlavně pak provoz v jednom pruhu silnicí /27 (ul. sady Pětatřicátníků) v úseku křižovatek Palackého náměstí – Palackého.
Provoz bude v křižovatce silnice I/27 (ul. sady Pětatřicátníků) x místní komunikace MK (ul. Palackého) v době od 6:00 do 20:00 hod ručně řízen zástupci PČR.

Od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022Výměna technologie světelného signalizačního zařízení K 115

Zhotovitelem je PMDP, a.s., odpovědná osoba je p. František Holub, telefon:      720 968 715

situace

CentrumUzavírka parkoviště na náměstí Emila ŠkodyOd 22.8. 2022 do 27.11. 2022Plánované stavební úpravy

Zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s., odpovědná osoba je Ing. Vladimír Drahokoupil, telefon: 731 601 435

situace

 

Poslední aktualizace: 16. 8. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19