Městský obvod Plzeň 3
Úvod Život v obvodu Laureáti plakety Bohumila Kulhánka Laureáti plakety Bohumila Kulhánka

Laureáti plakety Bohumila Kulhánka

PLAKETY BOHUMILA KULHÁNKA

Plakety Bohumila Kulhánka uděluje Městský obvod Plzeň 3 od června 2008 významným plzeňským osobnostem nebo lidem, kteří podpořili plzeňské počiny či akce. Bohumil Kulhánek byl první porevoluční starosta Městského obvodu Plzeň 3 a senátor. Výrazně zasáhl do dění v obvodu a lidé na něj dodnes vzpomínají.

20.10. 2021

Lékař, vědec a pedagog prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc

Profesor Miloš Pešek se narodil 1. 10. 1950. Od dětství sportoval, přičemž jeho specializací byly bojové sporty, judo a souběžně lukostřelba. Od 12 let se zajímal o chemii a o astronomii. Po studiích začal pracovat ve Fakultní nemocnici Plzeň a později také na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1990 až 2020 byl přednostou Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň. Působil také jako garant specializovaného pneumoonkologického centra (PneumoKOC) pro léčbu nemocných s plicními nádory. Byl členem mezinárodního lékařského konzilia prezidenta Václava Havla. 

Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR v roce 2018 mu bylo prezidentem republiky uděleno státní vyznamenání - medaile Za zásluhy o vědu a výzkum 1. stupně. V roce 2019 obdržel Zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a 2021 Cenu Karla Stýbla (nejvyšší ocenění udělované Českou pneumoftizeologickou společností). V průběhu svého profesního života obdržel řadu cen odborné společnosti za vědecké publikace, dvě medaile Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a čestná členství České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti;

Prof. Miloš Pešek je mezinárodně uznávaný odborník, vychoval více než 40 odborníků, byl školitelem 5 úspěšných absolventů doktorandského studia a tří docentů, oponentem řízení řady docentů a profesorů v oboru pneumologie a ftizeologie a klinická onkologie.

             

 

15. 6. 2021

Manželé Bouzkovi

Manželé Jiří a Šárka Bouzkovi v červenci roku 2019 zachránili z vody Boleveckého rybníka tonoucí ženu. Včasným zásahem zachránili tonoucí ženě život.

  

                                                                                                                                                                                                                        

23. 7. 2020

Lea Vivot

Sochařka českého původu, v roce 2015 realizovala netradiční sochy v centru města, v roce 2020 umístila bronzové sochy Spejbla a Hurvínka na náměstí Republiky, a to bez nároku na honorář.

23. 10. 2019

Bohumila Šmolíková

Paní Bohumila Šmolíková - předsedkyně Krajské organizace Svazu důchodců ČR, která se práci v této seniorské organizaci věnuje bezmála již 30 let, aktivně pracuje a organizuje dění i ve skvrňanské seniorské organizaci.

                  

28. 11. 2018

Jarmila Bočánková, Marie Kastnerová, Ladislav Nutil, Miroslav Popek a Václav Tichý
Političtí vězni, kteří strávili část svého života v komunistických věznicích a pracovních táborech. Plaketu obdrželi jako projev díků za jejich životní postoj a jako ocenění, jakými represemi museli se svými rodinami projít.

20. 9. 2018

Viktor Prokopec
Živnostník, který během požáru na ubytovně Karlov (11. září 2018) pomohl zachránit lidské životy, když k hořícímu objektu přistavil auto, aby na něj mohli z 1. patra seskočit ohněm uvěznění lidé.

Nebe plné padáků - 16. 6. 2018

Šárka Timofijová
Strážnice Městské policie Plzeň se zasloužila nadstandartní činností o začlenění osoby bez domova zpět do normálního života a také ve svém osobním volnu zasáhla proti útočícímu psu, jenž napadal obyvatele a jejich psy na sídlišti Lochotín.

Tomáš Petřík
Strážník Tomáš Petřík nastoupil k Městské policii Plzeň v roce 2001, na základě výborných pracovních výsledků byl po krátké době jmenován do funkce zástupce velitele obvodní služebny a od roku 2015 je velitelem služebny Městské policie Plzeň – Bory. Současně se velice aktivně podílí na organizaci a řízení řady mimořádných bezpečnostních opatření k hokejovým a fotbalovým utkáním, jakož i dalším sportovním a kulturním akcím v obvodu Bory. Svým aktivním a poctivým přístupem k naplňování poslání strážníka, významným dílem přispívá k naplňování strategie Městské policie Plzeň.

Kateřina Skypalová (plaketu převezal hospodář klubu AK Škoda Plzeň Michal Černý)
Pod křídly atletického klubu Škoda Plzeň dosáhla ve své disciplíně hodu kladivem obrovské úspěchy. Jenom v roce 2017 vyhrála ME juniorů, MČR mužů a žen do 22 let, MČR mužů a žen, MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek a Mezistátní utkání ČR, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko. Letos tak právem získala titul Sportovec Plzně 2017 v kategorii dorostu.

 

Kamila Borovská
Absolvovala konzervatoř v Plzni, působila v angažmá divadla J. K. Tyla ve zhruba padesáti inscenacích. V říjnu 2010 se rozhodla založit své vlastní stepařské studio v Plzni. S osmnáctičlennou formací Adults II, kterou tvoří ženy i muži od 30ti let, nyní přivezla z Mistrovství Evropy Tap Dance v rámci IDO zlatou medaili.

doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc., FEng. (plaketu převzal dodatečně)
Ředitel Regionálního technologického institutu na Fakultě strojní ZČU. Dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji v oboru silničních a kolejových vozidel, a v této oblasti patří k uznávaným odborníkům. V minulosti působil také jako ředitel společnosti Škoda Výzkum, s.r.o.

Nebe plné padáků - 17. 6. 2017

Vladislava Mašková (plaketu převzal obdarovaný Karel Zahut)
Městská policistka slouží na stanici Územně strážní služby, která spadá pod obvodní služebnu Plzeň – střed. V mimopracovní době poskytla nezbytnou první pomoc staršímu muži, který náhle zkolaboval na ulici. Senior se po pádu na zem udeřil do hlavy, přestal dýchat a začal modrat kolem úst, proto ihned započala s resuscitací. Díky včasnému poskytnutí první pomoci senior přežil.

Mgr. Ivana Krsová
Vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PK a záchranářka začínala jako řadová sestra v roce 1996. Za její obrovskou zásluhu lze považovat intenzivní propagaci důležitosti laické první pomoci.

Bc. Karel Zahut
Metodik prevence Městské policie Plzeň stojí za přípravou a realizací projektů Plzeňské senior akademie a Nedej se. Několik let se významným způsobem podílí na realizaci besed pro seniory, ze kterých si účastníci odnáší bohaté informace i zkušenosti.

Eva Štixová (plaketu převzala dodatečně)
Předsedkyně Židovské obce v Plzni se narodila během druhé světové války a první roky svého života strávila v koncentračním táboře v Terezíně. Jako jedna z mála z plzeňské židovské komunity přežila holocaust. V současné době se zasloužila o rekonstrukci Staré a Velké synagogy.

Bc. Jan Kupka
Pprap. na obvodním oddělení policie Plzeň – Skvrňany Městského ředitelství Policie ČR Plzeň zadržel na zastávce MHD pachatele, který nožem zaútočil na revizory, dva z nich poranil a následně z místa činu uprchl. Pprap. Kupka pachatele na útěku vypátral a poté za použití donucovacích prostředků zadržel.

8. 5. 2017

Patricie Kraftová
Plaketu obdržela jako poděkování za obětavou péči a laskavost, se kterou se přes patnáct let stará o americké a belgické veterány a jejich rodiny během Slavností svobody v Plzni 

Balonová show - 18. 6. 2016

Karolina Gudasová (plaketu převzal otec Leo Gudas)
Zpěvačka, muzikálová herečka a tanečnice chtěla být v mládí krasobruslařkou, ale pak se dala na zpěv a divadlo; studuje muzikálové herectví na konzervatoři Jaroslava Ježka. Působí jako sólistka v divadle Semafor, v Divadle Broadway a v Divadle Josefa Kajetána Tyla. V březnu 2016 obdržela Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon v kategorii opereta a muzikál za roli Wendly Bergmanové v muzikálu Probuzení jara (Spring Awakening) plzeňského Divadla J. K. Tyla.

Leo Gudas je bývalý český hokejový obránce, odchovanec libereckého hokeje. V roce 1990 byl ve 12. kole jako 251. v pořadí draftován týmem Calgary Flames. S československou reprezentací získal bronzovou olympijskou medaili v roce 1992.

 

Václav Ircing
Koordinátor organizace BESIP pro Plzeňský kraj. Organizace BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele a samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. Pan Ircing působí v organizaci téměř 30 let, kdy vzdělával v oblasti bezpečnosti silničního provozu nejen stovky dětí, ale preventivně působil i na řidiče z řad dospělých. Vedl mnoho školení, bezpečnostně preventivních či vzdělávacích akcí. Ocenění mu právem patří za několikaletou osvětu, vzdělávání a jeho působení v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

M.Sc. et M.Sc. Daniel Georgiev, Ph.D.
Odborný kybernetik s výzkumnými zájmy v syntetické biologii, v níž vyvinul zcela nové experimentální metody a zúčastnil se budování biologických systému řízení. Jeho impaktované články jsou citovány ve více než 80ti mezinárodních publikací. Jako vědecko-výzkumný pracovník působil na několika amerických univerzitách, v současnosti se zabývá oblastí syntetické biologie jako vedoucí výzkumu v laboratoři buněčné kybernetiky a vývoj identifikačních a návrhových metod na Západočeské univerzitě v Plzni. V loňském roce přivezl se svým týmem plzeňských vědců osm medailí ze soutěže, která se koná na jedné z nejprestižnějších světových univerzit, Massachusettském technologickém institutu (MIT) v Bostonu. Ocenění získali za vynález, který umožňuje diagnostikovat rakovinu.

Ing. František Štochl
Jeden ze služebně nejstarších členů plaveckého klubu SK Radbuza Plzeň. Stal se vysoce erudovaným plaveckým trenérem a respektovaným funkcionářem Československého i Českého plaveckého svazu. Několik let byl předsedou Oblastní komise plavání pro Karlovarský a Plzeňský kraj. Stále vede Západočeskou ročenku plaveckých rekordů. Dlouhodobě působil jako mezinárodní rozhodčí světové plavecké federace FINA a na několik let se dokonce stal i předsedou evropské plavecké federace LEN. Roku 2010 se stal Trenérem roku města Plzně v plaveckém sportu. Jako významný člen Nadace sportující mládeže byl v loňském roce pověřen sestavením plavecké výpravy Plzeňského kraje na Letní olympijské hry mládeže.

Balonová show - 20. 6. 2015

Stanislav Šlehofr a Petr Horvát
Strážníci Městské policie Plzeň zachránili život závodníkovi, který zkolaboval při sportovní akci Plzeňský Půlmaraton na Borských polích. Neprodleně zahájili resuscitaci a nepřímou masáž srdce, poskytovali první pomoc až do příjezdu záchranné služby. Obě plakety převzal pan Šlehofr.

Bc. Eva Königová, MBA.
Pracuje u Městské policie Plzeň od samotného založení, tedy už třiadvacátým rokem. Je nejdéle sloužící velitelkou obvodové služebny městské policie, z toho devatenáct let působí na území centrálního obvodu. Svým přístupem k plnění pracovních povinností byla vždy příkladem pro ostatní strážníky. Charakterizuje jí především obětavý přístup k řešení bezpečnostních problémů. Soustavně pracuje na vlastním profesním vzdělávání a zdokonalování. Své nabyté zkušenosti a znalosti cílevědomě předává strážníkům v přímém výkonu služby.

Barbara Píchalová
Žákyně AK Škoda Plzeň, mistryně České republiky v atletice ve vícebojích a medailistka na Letní olympiádě dětí a mládeže 2015 – zlatá v kategorii překážkového běhu a stříbrná v kategorii běhu na 60 metrů.

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Rektorka ZČU od roku 2011 do března 2015, v současné době děkanka Fakulty zdravotnických studií, významný podíl na rozšíření fakult, vzniku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, vybudování špičkových vědeckých pracovišť pro technické fakulty a stabilizaci právnické fakulty

Zuzana Krištofová
Muzikálová herečka, zpěvačka, tanečnice, choreografka a držitelka Ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon v roli Velmy Kellyové v DJKT Plzeň.

Plzeňské ohýnky – 20. 9. 2014

Mgr. Hana Kubálková
Vítězka celonárodní soutěže o nejlepšího českého učitele němčiny (Deutschlehrerpreis 2013/2014) v kategorii středních škol a gymnázií a dlouholetá pedagožka Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu.


 

Balonová show – 21. 6. 2014

Martin Šetlík
Trenér plzeňského extraligového týmu házenkářů Talent M. A. T., přezdívaný Šetlas, dovedl v letošním roce Plzeň k mistrovskému titulu. Bývalý hráč začínal v Plzni, působil ale také v Německu. Plzeňské házenkáře vede třetí sezónu. Díky tuzemskému úspěchu je nyní reálná kvalifikaci v Lize mistrů.


Antonín Kreutzer, Štefan Chmelík 
Hlídka městské policie byla loni v červenci vyslána později večer na konečnou trolejbusu č. 12 na Nové Hospodě, kde měl jeden z pasažérů bezprostředně ohrožovat s pistolí v ruce řidiče trolejbusu. Když strážníci dorazili na místo, profesionální spoluprací muže zajistili, aniž by došlo k výstřelu či zranění osob. Po odebrání zbraně bylo zjištěno, že se jednalo o nabitý plynový revolver.

Martina Diblíková
Baletka působící od roku 2007 na scéně Divadla J. K. Tyla vystudovala brněnskou taneční konzervatoř a učila se také u Darie Klimentové v Ballet Masterclasess. V letošním roce byla za výkon v surrealistickém tanečním dramatu podle F. G. Lorcy Krvavá svatba nominována za ztvárnění role Ženichovy matky cenu Thálie.

Balonová show – 22. 6. 2013

Artur Tereščenko, Tomáš Smaha a Iris Pejcharová
Strážníci Městské policie Plzeň zachránili život muži, který chtěl spáchat sebevraždu.

Ing. Richard Smola
Jeden z posledních žijících pamětníků, kteří se během měnové reformy v roce 1953 nebáli veřejně vyjádřit svůj názor, a v době hluboké totality se postavili za obyčejné lidi.

Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc., DrSc. h.c.
Kapacita v oboru metalurgie a autor 9 monografií, 340 publikací a 25 patentů zasvětil svůj život metalurgii svarových spojů, které se věnuje od roku 1953.

Zdeněk Barták
Hudební skladatel, který se podílel na filmových snímcích režiséra Jaroslava Soukupa, napsal hudbu mimo jiné k oběma dílům "plzeňského" Discopříběhu.

 

3. 9. 2012

Jiřina Ptáčníková
Mistryně Evropy 2012 a česká olympijská reprezentantka ve skoku o tyči.

Pavel Vrba
Trenér FC Viktoria Plzeň

Balonová show – 30. 6. 2012

Martin Stránský
Herec a dabér v roce 2011 získal na 17. ročníku Cen Františka Filipovského za dabing dvě ceny za nejlepší mužský výkon v dabingu a Cena diváků za dabování titulní postavy doktora Gregoryho House v seriálu Dr. House. Je členem činohry plzeňského Divadla J. K. Tyla, vystupuje v oblíbeném seriálu Ordinace v Růžové zahradě, letos namluvil audio knihu o Stevu Jobsovi.
Mgr. Karel Syka
Ředitel Galerie Paletka a Základní umělecké školy, člen zastupitelstva města Plzně a člen dozorčí rady Plzeňské teplárenské a.s.
Ing. Jaroslava Kunová
Ředitelka FN Plzeň, největší nemocnice v Plzeňském kraji. Původní profesí je informatik a pracovala v organizaci zaměřené na zabezpečování výstavby bytů, technického vybavení.
Martin Frömer
Strážník Městské policie Plzeň zasahoval u případu, ačkoli byl v civilu. Přispěchal na pomoc řidiči tramvaje, jenž byl napaden podnapilým mladíkem, který znečišťoval tramvaj. Byl sám napaden, ale výtržníka zadržel.
Josef Mös
Předseda Rady seniorů Regensburgu.

Balonová show – 27. 6. 2011

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
Absolvent Fakulty přírodovědecké a Fakulty filozofické Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni; v letech 1999 až 2005 působil jako první děkan Fakulty humanitních studií (v roce 2005 přejmenované na Fakultu filozofickou) Západočeské univerzity v Plzni. V současné době vykonává funkci proděkana pro vědu Fakulty filozofické ZČU a vedoucího Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické ZČU. Odborně se věnuje především dějinám antropologického myšlení v širším historickém a intelektuálním kontextu. Je autorem deseti knih, z nichž publikace Za obzor Západu získala v roce 2002 cenu Josefa Hlávky. V roce 2009 mu Ústav antropologie Masarykovy univerzity v Brně udělil Cenu Vojtěcha Suka za vynikající příspěvek k rozvoji české antropologie.
Václav Veselý
Strážník z obvodní služebny Plzeň - Bory. Společně s kolegou Barfusem zachránili život muži s epileptickým záchvatem. O měsíc později zabránil požáru v bytovém domě.
Iva Rabochová
Slouží na obvodní služebně Plzeň - Skvrňany. Strážnice Rabochová podává dlouhodobě nadstandardní výkon při hlídkové činnosti. Zejména se intenzivně a důsledně věnuje problematice spojené s respektováním vyhlášek a nařízení Statutárního měst Plzně.
Miroslav Mazal
Nositel Zlatého kříže III. Třídy obdržel plaketu za 80 a více odběru krve (celkem jich má okolo 100). Pracuje ve Škodě jaderné strojírenství více jak 16 let.
Doc. MUDr. ZDeněk Novotný Csc.
Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Lochotín

Psí den – 9. 6. 2011

Zdeněk Srstka
Herec, moderátor, kaskadér a především milovník pejsků.

Slavnostní otevření multifunkčního areálu Škodaland – 15. 4. 2011

Martina Sáblíková
Česká rychlobruslařka specializující se na dlouhé tratě, dvojnásobná olympijská vítězka a několikanásobná mistryně České republiky, Evropy i světa, držitelka několika juniorských i seniorských světových rekordů.

Balonová show - 26. 6. 2010

Petr Šindelář
Předseda sportovního klubu Indoss, za dvacetiletou práci s mládeží v oddílu sálové kopané.
Jiří Melichar a Jindřich Šperl
Strážníci Městské policie Plzeň, kterým se v březnu 2010 podařilo přesvědčit osmadvacetiletého pořezaného muže s psychickými potížemi, aby jim vydal třiceticentimetrový nůž a nechal se ošetřit. Jindřich Šperl pak navíc v květnu 2010 díky rychlé masáži srdce zachránil život pětatřicetiletého Plzeňana.
Václav Šlajs a Pavel Čuboň
Strážníci Městské policie zachránili život patnáctiměsíčního chlapečka.
Tomáš Vlasák
Plzeňský extraligový hokejista, který si cenu zasloužil za své výkony v dresu domácího mužstva.
Petr Vlk
Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky v Plzni Skvrňanech, který cenu získal za dlouholetou práci pro Policii České republiky.
Jiří Rumler
Podnikatel Plzeňského kraje za rok 2009, který i ve svých pětasedmdesáti letech vede úspěšnou firmu na výrobu elektrických keramických i laboratorních pecí.

2. 11. 2009

Karel Gott
Nejvýznamnější český zpěvák populární hudby. Držitel stovek cen a desítek Českých slavíků. Národní umělec, který se narodil v Plzni.
Mons. František Radkovský
Český katolický duchovní. Od roku 1993 je prvním biskupem plzeňským, předtím byl titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským.

Balonová show – 27. 6. 2009

doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
Jaterní chirurg, působí na LF UK v Plzni.
doc. Ing. Josef Průša, CSc.
Rektor ZČU v Plzni.
Tomáš Stauber
Městský strážník, který zachránil život osobám uvězněným v hořícím bytě.
npr. Tomáš Müller
Policie ČR, vedoucí obvodního oddělení Plzeň střed, zásluhy na vedení a výchově mladých policistů

Galavečer sportu – 7. 2. 2009

Martin Straka
Hokejový útočník, držitel zlaté medaile z mistrovství světa a zimních OH, v Plzni s hokejem začínal a v současné době zde také působí
Dagmar Damková
Fotbalová rozhodčí, první česká žena, která kdy pískala nejvyšší českou fotbalovou soutěž mužů
Radovan Civiš
Handicapovaný sportovec, jezdec na handbikeru A teamu
Petr Kůrka
Reprezentační trenér českých střelců

Konec roku 2008

Jiřina Martanová, Taťjana Procházková a Vladislav Klečka
Váleční veteráni

12. 9. 2008

Kateřina Emmons
Sportovní střelkyně ze vzduchovky a malorážky, nejúspěšnější česká sportovkyně na olympijských hrách v Pekingu

Balonová show – 5. 7. 2008

MUDr. Vladimír Koza
Primář hemato-onkologického oddělení FN Plzeň
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Primář chirurgické kliniky FN Plzeň
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Vedoucí Katedry českého jazyka a literatury FPE
Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr
Sbormistr plzeňské opery, člen Katedry hudební kultury FPE
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Vedoucí Katedry obecné fyziky FPE
Zorka Kostková
Členka divadelního souboru činohry Divadla J. K. Tyla
Yevhen Shokalo
Sólista opery Divadla J. K. Tyla
Filip Šitera
Motocyklový závodník, mistr České republiky juniorů

ZMO Plzeň 3 – 24. 6. 2008

Božena Kulhánková
Manželka Bohumila Kulhánka, jednoho z prvních starostů centrálního plzeňského obvodu po roce 1990 a senátora Parlamentu ČR (první plaketa)
31 zastupitelů MO Plzeň 3:
Ing. Pavel Stelzer (BezPP, navržen SOS) Jiří Strobach (ODS)
Ing. Arch. Oldřích Kodeda (BezPP, nezávislý kandidát) MUDr. et Ing. Veronika Jilichová Nová (ODS)
Marta Dolejšová (ČSSD) Ing. Stanislav Hajný (ODS)
Jiří Kuthan (ČSSD) Helena Matoušová (ODS)
Hana Maroušková (ČSSD) Mgr. Martin Baxa (ODS)
Radislav Neubauer (ČSSD) Petr Kastner (ODS)
Václav Hauer (ČSSD) Veronika Zettlová (ODS)
Stanislav Tyšer (ČSSD) Libor Toušek (ODS)
Miloslav Švantner (KSČM) Ing. Stanislav Kopáček (ODS)
Milan Hajšman (KSČM) Mgr. Vladimír Hirt (ODS)
Bc. Zdeněk Janda (BezPP, za KSČM) Roman Řehula (ODS)
Ivanka Burešová (KSČM) JUDr. Karel Paleček (ODS)
Mgr. Tomáš Bernhardt (KDU-ČSL) Ing. Bc. Václav Kubernát (ODS)
Prof. MUDr. Miloš Pešek CSc. (KDU-ČSL) Ing. Petr Baloun (ODS)
Ing. Jiří Trhlík (BezPP, za PVP) Marie Víšková (ODS)
Mgr. Martin Fládr (BezPP, za PVP)
Martin Tyšer
Vysokoškolský student FEK ZČU – za vzornou reprezentaci obvodu v celorepublikových vědomostních soutěžích

 

 

Prof. Miloš Pešek je mezinárodně uznávaný odborník, vychoval více než 40 odborníků, byl školitelem 5 úspěšných absolventů doktorandského studia a tří docentů, oponentem řízení řady docentů a profesorů v oboru pneumologie a ftizeologie a klinická onkologie.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Bauerová Lucie