Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Úředník/ úřednice/ na úseku projednávání přestupků oddělení správního Odboru správního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3Mgr. Petr B a l o u n  tajemník ÚMO Plzeň 3 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů  vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍna obsazení pracovního místaúředník/ úřednice/ na úseku projednávání… pokračovat