Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Informace pro žadatele o programové dotace pro r. 2023

Pro rok 2023 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 –Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní
DP č. 7 –Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
DP č. 8 – Podpora veřejných prostor přátelských k rodině

Upozorňujeme žadatele, že žádost se podává v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-Dotace dostupné na webovém portálu https://dotace.plzen.eu, kde se žadatel zaregistruje a zřídí si zde tzv. Můj účet.

Termín pro podání žádostí je od 01.12.2022 do 31.01.2023.

Vzhledem k časové náročnosti kontroly podaných žádostí doporučujeme žadatelům podat žádost nejpozději do 18.01.2023 (za předpokladu následné součinnosti žadatelů), aby došlo k řádnému podání žádosti do aplikace e-Dotace ve stanoveném termínu.

Pro přechodné období roku 2023 je možné podávat žádost o dotaci i v listinné podobě.
V tom případě je žadatel povinen následně žádost potvrdit prostřednictvím aplikace e-Dotace. Zaregistrovat se do aplikace a vytvořit si tzv. Můj účet je i tak nutností pro jednání o žádosti i pro následný proces v případě přidělení dotace. Žádosti, které nebudou podány, event. potvrzeny v aplikaci e-Dotace, nebudou brány jako řádně podané a nebude o nich vůbec jednáno.

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke staženíŽádost o programovou dotaci; Žádost o individuální dotaci

Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Dotační program na podporu neziskových subjektů za účelem kompenzace zvýšených provozních nákladů souvisejících s nárůstem cen energií

Lhůta pro podávání žádostí v tomto dotačním programu je od 3. 3. 2023 do 15. 4. 2023 do 12:00 hod.


Smlouvy o poskytnutí dotace dle  10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s  8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

J. Foistová, tel. +420 378 036 498, email Foistova@plzen.eu

Ing. Chalupová vedoucí Odboru ekonomického, tel. +420 378 036 433, email chalupova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 1. 2. 2023, Miroslav Knotek


COVID-19