Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení:  verze doc /   verze pdf

Na rok 2020 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 2 – Podpora jednorázových sportovních akcí
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní
DP č. 7 – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Příjem žádostí je od 23. 10. 2019 do 6. 12. 2019.


Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde


Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - verze doc / verze pdf

O individuální dotace na rok 2020 je možno žádat průběžně od 2. ledna do 31. října 2020. 


KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Ing. Petr Ubry, vedoucí Odboru ekonomického, tel. 378 036 433, email ubry@plzen.eu

zástup: R. Stupková 378 036 431 nebo J. Foistová 378 036 498

Poslední aktualizace: 16. 1. 2020, Lucie Bauerová