Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Informace pro žadatele o programové dotace pro r. 2024

Pro rok 2024 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka

DP č. 4 –Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život

DP č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality

DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní

DP č. 7 –Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

DP č. 8 – Podpora veřejných prostor přátelských k rodině

Upozorňujeme žadatele, že žádost se podává v elektronické podobě prostřednictvím aplikace e-Dotace dostupné na webovém portálu https://dotace.plzen.eu, kde se žadatel zaregistruje a zřídí si zde tzv. Můj účet.

Termín pro podání žádostí je od 01.12.2023 od 12 hodin do 31.01.2024 do 12 hodin.

Vzhledem k časové náročnosti kontroly podaných žádostí doporučujeme žadatelům podat žádost nejpozději do 18.01.2024 (za předpokladu následné součinnosti žadatelů), aby došlo k řádnému podání žádosti do aplikace e-Dotace ve stanoveném termínu.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Žádosti o individuální dotace pro rok 2024 lze podávat průběžně, nejpozději do 31. 10. 2024. (žádost)

Pro jejich založení v systému e-Dotace kontaktujte paní Foistovou na tel. 378 036 498.

Pro rok 2025 - 2028 byl vypsán následující dotační program:

Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2025 – 2028: - termín pro podání žádostí je od 23.06.2024 od 12:00 hodin do 30.08.2024 do 23:59 hodin.

Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2025 – 2028

Formulář žádosti (4letý DP)


Smlouvy o poskytnutí dotace dle  10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s  8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.


KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

J. Foistová, tel. +420 378 036 498, email Foistova@plzen.eu

Ing. Chalupová vedoucí Odboru ekonomického, tel. +420 378 036 433, email chalupova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 24. 5. 2024, Knotek Miroslav