Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení:  verze doc /   verze pdf

Na rok 2022 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní
DP č. 7 – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
DP č. 8 – Podpora veřejných prostor přátelských k rodině

Příjem žádostí byl od 11. 11. 2021 do 31. 12. 2021. V současné chvíli již není možné o dotace z dotačních programů žádat.


Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde


Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - verze doc / verze pdf

O individuální dotace na rok 2022 je možno žádat průběžně od 3. ledna 2022 do 31. října 2022. 


KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Ing. Mgr. Hana Chalupová, vedoucí Odboru ekonomického, tel. 378 036 433, email chalupova@plzen.eu

zástup: J. Foistová, 378 036 498

Poslední aktualizace: 23. 3. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19