Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení:  verze doc /   verze pdf

Na rok 2020 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 2 – Podpora jednorázových sportovních akcí
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní
DP č. 7 – Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže

Příjem žádostí je od 23. 10. 2019 do 6. 12. 2019.


Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde


Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - verze doc / verze pdf

O individuální dotace na rok 2020 je možno žádat průběžně od 2. ledna do 31. října 2020. 

INFORMACE PRO PŔÍJEMCE DOTACÍ

Vzhledem k mimořádné situaci dochází ke zrušení některých připravovaných akcí, na které byly z rozpočtu MO Plzeň 3 poskytnuty dotace. Žádáme příjemce dotací, aby nás oficiálně písemně nebo e-mailem informovali o zrušení plánovaných akcí, které měly být podpořeny, a to i v případě, že byla akce zrušena bez náhrady a nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Pokud budete mít záměr uskutečnit akci v náhradním termínu, prosíme o písemnou žádost o změnu termínu pořádání akce. V případě, že akce byla zrušena a jiný termín není pro její pořádání možný, ale chtěli byste již schválené dotační prostředky použít pro pořádání jiné akce v rámci podmínek, za kterých Vám byla původní dotace schválena (vymezení podmínek v příslušném dotačním programu), zašlete prosím oficiální písemnou žádost o změnu předmětu žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3. Vaše žádosti budou orgány MO Plzeň 3 posouzeny a o výsledku budete informováni. Již oznamované termíny pro podepsání smlouvy se zatím odkládají, budete opětovně pozváni.

Informace a kontakt
Ing. Petr Ubry
Tel. 378 036 433, 725 501 065
ubry@plzen.eu


KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Ing. Petr Ubry, vedoucí Odboru ekonomického, tel. 378 036 433, email ubry@plzen.eu

zástup: R. Stupková 378 036 431 nebo J. Foistová 378 036 498

Poslední aktualizace: 21. 9. 2020, Lucie Bauerová