Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Na rok 2018 byly vypsány následující dotační programy PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA TYTO DOTAČNÍ PROGRAMY BYLO JIŽ UKONČENO!

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 2 – Podpora jednorázových sportovních akcí
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka“
DP č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality
DP č. 6 – „Sdružuj se, buď aktivní“

 

Informace k podávání žádostí

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Jana Nekolová
Kancelář č. 50, 2. patro
Telefonní spojení: 378 03 6431
e-mail: nekolovaj@plzen.eu

Poslední aktualizace: 22. 8. 2018, Lucie Bauerová