Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení zde

Žádost o poskytnutí dotace z programů z rozpočtu MO Plzeň 3 - ke stažení: verze doc / verze pdf

Na rok 2019 byly vypsány následující dotační programy:

DP č. 1 – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
DP č. 2 – Podpora jednorázových sportovních akcí
DP č. 3 – Sociální oblast – Podaná ruka
DP č. 4 – Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – Místo pro život
DP č. 5 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality
DP č. 6 – Sdružuj se, buď aktivní

Příjem žádostí v termínu 12. 11. 2018 – 7. 12. 2018 na podatelně ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, Plzeň – přízemí, č. dv. 11.

KONTAKT:

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Ing. Petr Ubry, vedoucí Odboru ekonomického, tel. 378 036 433, email ubry@plzen.eu

zástup: R. Stupková 378 036 431 nebo J. Foistová 378 036 498

Poslední aktualizace: 15. 1. 2019, Lucie Bauerová