Městský obvod Plzeň 3
Úvod Úřad a samospráva Politika kvality, ISO 9001

Politika kvality, ISO 9001

Základní cíl Úřadu městského obvodu Plzeň 3 spočívá v plnění požadavků a potřeb zákazníků ve vysoké kvalitě za účelem dosažení jejich spokojenosti. Zákazníkem se rozumí občané obvodu, zastupitelé a členové komisí a výborů obvodu a podnikatelé v komerčním vztahu k obvodu.
Na úřad jsou kladeny požadavky v rámci výkonu veřejné správy a také požadavky zákazníků.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníků vidíme:
• dodržování termínů, a to jak zákonem stanovených, tak sjednaných se zákazníky
• vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
• ochotu úřadu řešit zákazníkovy požadavky a problémy s realizací našich služeb v rámci svěřených kompetencí
• poskytování služeb v rámci zákonných povinností v co nejkratších termínech

Vedoucí zaměstnanci úřadu se pro splnění zákazníkových požadavků zavazují k:
• neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
• spolupráci s kvalitními dodavateli
• dodržování a neustálému zlepšování systému managementu kvality
• dodržování právních a bezpečnostních předpisů a smluvních závazků
• stanovování a přezkoumávání cílů kvality na základě potřeb zákazníka

Od našich zaměstnanců očekáváme
• vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
• pochopení a kvalitní řešení požadavků zákazníka
• zákaznicky orientovaný přístup k práci
• dodržování požadavků systému managementu kvality

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Knotek Miroslav