Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduDopravní informace

Dopravní informace

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu opravy tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků budou ve dnech 15. a 22. 5. 2021 vždy od cca 6:30 do cca 17:00 tramvajové linky 1, 2 a 4 odkloněny z centrálních zastávek Sady Pětatřicátníků. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

V souvislosti s pokračující výstavbou západního komunikačního okruhu dojde s platností od zahájení denního provozu 7. 4. 2021 ke změnám v provozu linek 27 a 30 v oblasti Košutky. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

V noci z 27. 3. na 28. 3. 2021 dojde ve 2. hodiny ráno k změně zimního času na letní. Z tohoto důvodu bude upraven provoz nočních linek. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodů jarních školních prázdnin ve dne 8. 3. až 12. 3. 2021 nepojedou školní autobusové spoje, či spoje autobusových linek, označené, že nejedou o školních prázdninách. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu zahájení další etapy akce „Rekonstrukce vozovny Slovany“ dochází od 2. 2. 2021 ke změně jízdních řádů na všech tramvajových linkách. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

S platností od 4. 1. 2020 dojde na linkách MHD k obnově plného provozu. Dále dojde u jednotlivých trakcí k těmto změnám: pokračovat

Informace pro cestující v MHD

S platností od 4. 1. 2020 dojde na linkách MHD k obnově plného provozu. Dále dojde u jednotlivých trakcí k těmto změnám: pokračovat

Zajištění vánočního, silvestrovského a novoročního provozu MHD v Plzni.

Zajištění vánočního, silvestrovského a novoročního provozu MHD v Plzni. Středa 23. 12. 2020 TRAMVAJEProvoz linek č. 1, 2 a 4 podle prázdninových jízdních řádů. TROLEJBUSYProvoz linek č. 12, 13, 15, 16 a 17 podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek č. 11, 14 a 18 beze změn. Linka 10 nejede. AUTOBUSYProvoz… pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu stavebních prací na vodovodu pod tramvajovou tratí na Mikulášském náměstí bude probíhat ve dnech 15. – 24. 11. 2020 výluka tramvajové dopravy na linkách 1 a 2 v úseku náměstí Republiky – Slovany/Světovar. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu uzavírky Husovy ulice způsobené havarijním stavem budovy, je až do odvolání zrušena zastávka „Divadlo J. K. Tyla“. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu opravy tramvajové trati na Karlovarské třídě bude probíhat v termínu 24. 10. – 7. 11. 2020 výluka tramvajové dopravy na lince č. 4. pokračovat

Informace pro cestující MHD

Dne 25. 9. 2020 nepojedou vybrané autobusové školní spoje pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Z důvodu konání cyklistického závodu, dojde dne 19. 9. 2020 k omezení provozu linky 28. Spoj s odjezdem v 11:45 ze zastávky „CAN Husova“ bude ukončen v zastávce „Rozcestí Újezd“ ve 12:08. Do Bukovce bude pokračovat po odjetí závodníků a zprůjezdnění Hlavní ulice. Z tohoto důvodu může být opožděn následný spoj ve 12:25 z Bukovce… pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Tramvajové linky pojedou od 1. 9. 2020 podle jízdních řádů pro plný provoz. K 31. 8. 2020 je ukončena výluka ve Skvrňanské ulici. Stále však pokračuje výluka v ulici Solní. pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Ve dnech 20. a 21. 8. 2020 budou celodenně odkloněny spoje linky 30 ze Zborovské do Průmyslové ulice. Zastávka „Mlýnské nábřeží“ bude po oba dny přeložena do zastávky linky 14 „Průmyslová“. pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany