Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduDopravní informace

Dopravní informace

Výluka tramvajové dopravy na lince 2

Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v prostoru zastávek Nám. Generála Píky bude probíhat dne 6. 10. 2023 od cca 20:00 do ukončení denního provozu výluka tramvajové dopravy na lince 2. pokračovat

Informace o omezení v provozu MHD v důsledku konání závodu "Škoda Fit maraton"

Z důvodu konání závodu „Škoda Fit maraton“ dojde dne 17. 9. 2029 v období mezi 10. a 15. hodinou k následujícím omezením v provozu MHD. pokračovat

Výluka tramvají z důvodu opravy havarijního stavu vodovodu v křižovatce ulic Klatovská, Dobrovského, V Bezovce

V souvislosti s výměnou kolejí na Klatovské třídě využívá VODÁRNA PLZEŇ a.s. výluku tramvají k opravě havarijního stavu vodovodu v křižovatce ulic Klatovská, Dobrovského, V Bezovce.Tato oprava vyvolává omezení provozu na Klatovské třídě a obousměrné znemožnění přejezdu křižovatky ulicemi Dobrovského – V Bezovce.Tento stav… pokračovat

Odklon tramvajové linky č. 4 dne 12. 8. 2023

Dne 12. 8. 2023 od cca 6:30 do cca 18:30 budou z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků odkloněny tramvaje linky č. 4. pokračovat

Odklon linek N1 a N4

Z důvodu uzavírky křižovatky ulic Klatovská a Dobrovského jsou linky N1, N4 vedeny od nočního provozu z 31. 7. na 1. 8. 2023 do ukončení nočního provozu z 24. na 25. 8. 2023 odklonem ulicí Edvarda BenešeZastávky Chodské náměstí na Klatovské ulici jsou přeloženy do zastávek linek VLD Chodské náměstí v ulici Edvarda Beneše.Zastávky… pokračovat

Výluka linky č. 4 v úseku sady Pětatřicátníků – Bory/Univerzita

Dne 31. 7. 2023 od cca 22:00 do ukončení denního provozu dochází k výluce linky 4 v úseku sady Pětatřicátníků – Bory/Univerzita z důvodu příprav trati před nadcházející výlukou na Klatovské třídě.Linka 4 je po uvedenou dobu v provozu v trase Košutka – Sady Pětatřicátníků a zpět.Dále na Bory/Univerzitu pokračují autobusy… pokračovat

Změna jízdních řádů a vedení linky 2A v oblasti Skvrňan

Od 1. 8. 2023 dochází ke změně jízdních řádů a vedení linky 2A v oblasti Skvrňan z důvodu zlepšení obslužnosti území a zlepšení návazností na tramvaje v Malesické. pokračovat

Výluka na lince č. 2 a odklonu tramvají linky č. 4 v sadech Pětatřicátníků

Dne 22. 7. 2023 od cca 6:30 do cca 18:30 dojde z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků k výluce na lince 2 a odklonu tramvají linky 4.Linka 2 po dobu omezení provoz rozdělen do dvou úseků:Světovar – sady Pětatřicátníků a zpětMalesická – sady Pětatřicátníků a zpětse vzájemným přestupem v sadech… pokračovat

Rekonstrukce tramvajové trati a inženýrských sítí v ulici Terezie Brzkové od 1. 7. 2023 do cca 30. 11. 2023.

Tramvaje:Od 1. 7. 2023 začíná na lince 2 dlouhodobá výluka v oblasti Skvrňan z důvodu rekonstrukce trati a inženýrských sítí v ulici Terezie Brzkové.Linka 2 v provozu pouze v úseku Světovar - Malesická. Dále do Skvrňan pokračují autobusy náhradní dopravy – linka 2A.Zastávky linky 2A:směr Skvrňany:-  Malesická (autobusová… pokračovat

Na období letních školních prázdnin dojde k úpravě provozu linky 76 Terminál Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – ZOO.

V pracovní dny bude provoz linky zajištěn ZOO vláčkem ve stejném rozsahu a trase Náměstí Republiky – ZOO jako mimo prázdniny.O prázdninových víkendech a svátcích bude na linku nasazován historický autobus. Linka 76 bude zároveň o víkendech prodloužena na Terminál Hlavní nádraží a vedena v trase Terminál Hlavní nádraží – Náměstí… pokračovat

Změny tras a zastávek trolejbusové linky 13 a autobusových linek 32, 50, N2, N5 od 1. 7. 2023 do cca 3. 9. 2023 ve vazbě na uzavírku ulice Štefánikova

Linka 13Linka 13 bude v Černicích obousměrně odkloněna přes ulici K Plzenci, V Hliníku a K Cihelnám. Odklon směr Černice po trase:Štefánikova – K Plzenci – komunikace na Starý Plzenec (přeložené zastávky NC Černice ve vazbě na uzavírku Písecké ulice) – V Hliníku – K Cihelnám. Zastávky na objízdné trase: Generála… pokračovat

Změny tras a zastávek trolejbusové linky 16 a autobusové linky 22 od 1. 7. 2023 do cca 3. 9. 2023 ve vazbě na uzavírku nám. Českých bratří.

Linka 16Linka 16 bude obousměrně odkloněna přes Chodské náměstí.Odklon směr Sídliště Bory po trase:Koperníkova – Borská – Klatovská – Chodské náměstí – E. Beneše.Zastávky na objízdné trase: Tylova; Jižní Předměstí (v ulici Borská); Chodské náměstí (zastávka VLD); Nemocnice Bory.Zrušené zastávky směr Bory: Jižní Předměstí (v ulici Němejcova); Dobrovského.Odklon… pokračovat

Změny na linkách MHD od 1. 7. 2023

 Od 1. 7. 2023 bude zahájen prázdninový provoz na linkách MHD.TramvajeNa linkách 1, 2, 4 bude od 1. 7. 2023 zahájen prázdninový provoz. TrolejbusyNa linkách 12, 13, 15, 16, 17 bude od 1. 7. 2023 zahájen prázdninový provoz. Linky 10, 19 – nejedou v období od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023Linka 13 – od 1. 7. 2023 bude provoz ovlivněn uzavírkou… pokračovat

Informace pro cestující v MHD

Dne 10. 6. 2023 od cca 6:30 do cca 14:30 budou z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v sadech Pětatřicátníků odkloněny tramvajové linky následovně:Linky 1, 2: ve směru na Slovany/Světovar odkloněny přes Palackého náměstí a Palackého ulici. Jako náhradou za zrušenou zastávku Sady Pětatřicátníků odbavují v zastávce U Synagogy.Linka… pokračovat

Provoz mimořádných linek zajištěných historickými vozy

V sobotu 10. 6. 2023 připravily PMDP, a.s. provoz mimořádných linek zajištěných historickými vozy, tramvajemi Křižík a T3, autobusy Karosa ŠM 11 a B 731, trolejbusy Škoda 9 Tr a 14 Tr.Tramvaj Křižík se bude kroužit kolem historického centra na trase ze zastávky při manipulační koleji U Zvonu v Křižíkových sadech v trase… pokračovat


COVID-19