Městský obvod Plzeň 3
Úvod Život v obvodu Základní školy a školní jídelny

Základní školy a školní jídelny

26. základní škola Plzeň Skupova 22, příspěvková organizace

26. základní škola, Skupova 22, příspěvková organizace, 320 05 Plzeň
ředitelka: od 1.2. 2005 Mgr. Eva Švolbová
zástupce ředitelky pro I. st.: Mgr. Helena Fialová
zástupce ředitelky pro II. st.: Mgr. Milan Culek
Tel.: +420 378 028 631
Fax: +420 378 028 635
Tel. odloučené pracoviště Litice: +420 377 828 808
E-mail: skola@zs26.plzen-edu.cz  
www.zs26plzen.cz  

Právní subjekt od 1.1. 2001. Škola, která je umístěna v plzeňském obvodu Bory v sousedství 11. ZŠ (kapacita 550 žáků), má kapacitu 550 žáků. Škola má elokované pracoviště v Liticích. 2. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníků, na školu v Liticích 1. – 5. ročníků. Od školního roku 2008/09 v Liticích tři třídy, první ročník (s počtem 26 žáků), druhý a třetí ročník. Vyučování probíhá podle ŠVP "Tvořivě pro život" a osnov programu „Základní škola“. Vzdělávací program doplňují volitelné předměty – informatika, základy ekonomiky a účetnictví, ekologický seminář, pohybové a sportovní hry, konverzace v německém jazyce.

V prvních, druhých, šestých a sedmých třídách se vyučuje podle ŠVP „Tvořivě pro život“. Volitelné předměty: praktika z přírodopisu, praktika z fyziky, pohybové a i sportovní hry, literárně dramatický seminář, informatika, základy ekonomiky a účetnictví, ekologický seminář, konverzace v anglickém jazyce, výuka německého a francouzského jazyka.

33. základní škola Plzeň T. Brzkové 31, příspěvková organizace

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31,příspěvková organizace, 318 11 Plzeň
ředitel: Mgr. Radek Růžička 
zástupce ředitele: Mgr. Jana Burešová (II. stupeň), Mgr. Filip Linhart (I. stupeň)
Tel: +420 378 027 411 - ústředna
Tel: +420 378 027 402 - ředitel
Fax: +420 378 027 421
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz  
www.zs33plzen.cz  

Škola je právním subjektem od 1. 1. 1995. Její kapacita je 700 žáků. Škola je umístěna v zadní části čtvrti Skvrňany v bezprostřední blízkosti 15. ZŠ (s kapacitou 1260 žáků). Jedná se o školu s plaveckým bazénem 8 x 25 m, zajišťující rozšířenou výuku TV ve 13 třídách pro 299 žáků (fotbal, plavání, stolní tenis, běh na lyžích). Na škole bylo v roce 2001 vybudováno dopravní hřiště, kde je zajišťována výuka dopravní výchovy jak pro základní školy, tak i pro veřejnost. Vzhledem k bazénu a dopravnímu hřišti nelze školu zastoupit.

Základní škola se profiluje sportem a rozvíjí v tomto smyslu pohybové nadání žáků. Je zde udržována a rozvíjena dlouholetá tradice školy se sportovním zaměřením. Škola je určena nejen pro aktivní, vrcholové sportovce, ale pro všechny žáky se zájmem o sport obecně, tzn. pro žáky, kteří spolu se svými rodiči vnímají pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. Cílem je proto všeobecně vzdělávat žáky s důrazem na nezbytnost sportu a pohybu pro zdravý vývoj člověka. Mezi hlavní a prioritní činnosti školy patří kromě poskytování základního vzdělání i výchova a rozvoj talentovaných dětí. Díky kvalifikovanému sboru učitelů a trenérů, spolu s technickým zázemím a vybavením školy jsou talentované děti nejen identifikovány a přilákány, ale soustavnou, systematickou a odbornou prací rozvíjeny, vedeny, motivovány a podporovány. I proto sport a tělesná výchova představují 33. ZŠ T. Brzkové 31 jako jednu z nejúspěšnějších škol v Plzeňském kraji.
Sportovní třídy – fotbal, plavání, florbal, stolní tenis.
Spolupráce se sportovními oddíly – FC Viktoria Plzeň, SK Kerio Plzeň, Slavia VŠ Plzeň

Hlavní krédo: Není nejdůležitější vychovat vrcholového sportovce, ale kvalitního a všeobecně vzdělaného člověka.

11. základní škola Plzeň Baarova 31, příspěvková organizace

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitelka: od 1.1.2007 Mgr. Vladimíra Holá
zástupce ředitele: Mgr. Slavomila Francová, Mgr. Alena Vozáková
Tel : +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz  
www.zs11.plzen-edu.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 1999. Škola je umístěna ve čtvrti Bory v bezprostřední blízkosti 26. základní školy (kapacita 611 žáků). Jedná se o školu s třídami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k této specializaci nelze školu zastoupit.

10. základní škola Plzeň Nám. Míru 6, příspěvková organizace

10. základní škola, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitelka: od 1.8. 2007 Mgr. Zdeňka Krausová
zástupce ředitelky: Mgr. Lubomíra Vlachá
Tel.: +420 378 027 251, +420 378 027 252
Fax: +420 378 027 262, +420 378 027 265
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz  
www.zs10.plzen-edu.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 2001. Škola, která je umístěna na Borech nejblíže k 11. ZŠ (kapacita 550 žáků) a 2. ZŠ (kapacita 600 žáků), má kapacitu 580 žáků. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníku, vyučování probíhá podle osnov „Základní školy“ v 2. – 5. roč. a 7. – 9.roč. Na II. stupni je 8.A a 9.B s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na házenou a 7.B, 8.B, 9.C s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V 1.- 2. a 6.- 7. ročníku je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu 10. ZŠ Sluníčko. V 6.A a 7. A je rozšířená výuka tělesné výchovy a v 6.B a 7. B je rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky.

Ve škole je ve všech třídách II. stupně věnována větší pozornost výuce informatiky a VT, od 3. do 9. tříd výuce cizích jazyků a od 1. do 6. tříd (sportovní třída) výuce plavání.

2. základní škola Plzeň Schwarzova 20, příspěvková organizace

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň
ředitel: Mgr. Jaroslava Kuklová
zástupce ředitele: Mgr. Eva Schimkowská (1. stupeň), Mgr. Monika Kurková (2. stupeň) 
Tel: +420 378 027 116
Fax: +420 378 027 124
E-mail: KuklovaJa@zs2.plzen-edu.cz  
www.zs2.plzen-edu.cz

Právní subjektivita od 1.1. 1998. Škola je umístěna ve čtvrti Bory. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná další ZŠ. Jedná se o školu bez specializace. Vzdělávací program podle kterého škola vyučuje je "Základní škola“. Ve školním roce 2000/01 byla na škole specializovaná třída pro děti s poruchami chování a učení (12 žáků). Ve školním roce 2001/02 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (9 žáků). Ve školním roce 2002/03 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (10 žáků). Ve školním roce 2003/04 byla na škole 1 specializovaná třída pro děti s poruchou učení a chování (9 žáků). Od roku 2004/05 byla specializovaná třída zrušena z finančních důvodů.

Od školního roku 2007/2008 se v 1. a 6. ročníku vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV, v dalších letech postupuje do vyšších ročníků.

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Ivana Čapíková
zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Slámová
Tel.: +420 378 028 564 - ústředna +420 378 028 560 - ředitel
Fax: +420 378 028 567
E-mail: benesovazs@volny.cz  
www.benesovaskola.cz  

Právní subjektivita od 1.1. 2001. Od 1.1. 2001 se její součástí stala 9. mateřská škola. Škola je umístěna ve středu Plzně v blízkosti 16. ZŠ (kapacita 500 žáků), má kapacitu 566 žáků, /540 ZŠ a 26 žáků MŠ/. 2. Na školu docházejí žáci 1. – 9. ročníků, vyučování probíhá podle učebních osnov programu Základní škola ZŠ č.j. : 16847/96-2. Jedná se o školu s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách se zaměřením na lední hokej (UO : č.j. 29738/96-22-50. V 1., 2., 6. a 7. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola nejen hokejová", č.j. 9/2008 a 10/2008.

15. základní škola Plzeň Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace

15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace, 318 00 Plzeň
ředitelka: od 1.1.2007 Mgr. Soňa Pavelková
statutární zástupce ředitele: II. stupeň Mgr. Jana Čechová
zástupce ředitele: I. stupeň PaedDr. Alena Hessová
Tel: +420 378 027 350 - ústředna +420 378 027 351 - ředitelka
Fax: +420 377 380 260
E-mail: pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz  
www.zs15plzen.cz  

Právní subjektivita od 1.1.1999. Škola je umístěna v zadní části čtvrti Skvrňany v bezprostřední blízkosti 33. ZŠ, vznikla sloučením 29. a 30. ZŠ v roce 1997. Škola má odloučené pracoviště v Křimicích, Průkopníků 290. Škola nabízí 4 vzdělávací moduly - základní, hudební, výtvarný a přírodovědný. Výuka probíhá podle ŠVP "Škola plná života“, zpracovaného podle RVP.16. základní škola a mateřská škola Plzeň

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká tř. 30, příspěvková organizace, 301 35 Plzeň

ředitel: od 1.8. 2006 Mgr. Eva Peisarová
zástupce ředitele: Mgr. Iveta Žižková
Tel: +420 378 038 420-3
Fax: +420 377 327 940
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz  
www.duhovaskola.cz

Právní subjektivita od 1. 1. 1999. Škola se nachází ve středu města, je umístěna v klidném vnitrobloku. Jde o plně organizovanou městskou základní školu s 1.-9.ročníkem. Z důvodu zájmu rodičů škola nabízí i přípravnou třídu. Od 1. 9. 2006 16.ZŠ sloučena se 3.ZŠ a MŠ Plzeň včetně odloučených pracovišť ZŠ Radčice a MŠ Radčice. Od 7. 9. 2006 změna názvu dodatkem č.3 ke zřizovací listině na 16.základní škola a mateřská škola Plzeň. Jedná se o školu bez specializace.

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

ředitelka: Mgr. Alice Kozáková
Telefon/fax: +420 377 103 138
E-mail: zsfn@zsfnplzen.cz
www: www.skola-pri-fn-plzen.cz

Jedná se o školu s třídami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k této specifikaci nelze školu zastoupit. Školu tvoří čtyři odborně odlišná pracoviště.

Autistické třídy – péče o žáky ZŠ s podpůrnými opatřeními (žáci s poruchami autistického spektra – vysoce funkční)
Skupova 15, 301 00 Plzeň – Bory, tel. +420 723 442 956 

Zdravotní třídy – péče o žáky ZŠ s podpůrnými opatřeními
Skupova 15, 301 00 Plzeň – Bory, tel. +420 377 429 383
Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Školní jídelny

11. školní jídelna Plzeň Baarova 31, příspěvková organizace

11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31,320 25 Plzeň, příspěvková organizace
ředitel zařízení: Jaromíra Královcová
vedoucí kuchař: Ludvík Marek
tel.: +420 377 423 621
fax: +420 377 423 621
e-mail: icd0025@volny.cz  
www.11sjplzen.cz  

Právní subjektivita od 1. 1. 1995.

Zařízení je umístěno v městské čtvrti Plzeň – Bory. Celková kapacita zařízení je 1700 jídel. Školní jídelna poskytuje stravování žákům a zaměstnancům 11. ZŠ, Baarova 31, Plzeň, 26. ZŠ, Skupova 22, Plzeň, Základní školy Heyrovského 23, Plzeň, Pomocné školy Skupova 15, Plzeň, MŠ + ZŠ při fakultní nemocnici, Alej Svobody 80, Plzeň a odloučené pracoviště v Liticích. Doplňkovou činností organizace je poskytování stravovacích služeb ostatním strávníkům. Organizace poskytuje dětským strávníkům možnost výběru stravy ze 3 druhů jídel denně a 10 druhů jídel podle výběru pro dospělé strávníky. Dále organizace zajišťuje bufetový prodej v prostorách provozovny.

10. školní jídelna Plzeň Nám. Míru 4, příspěvková organizace

10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace, 320 02 Plzeň
ředitel zařízení: Olga Süssová
vedoucí výroby: Jiří Dinnebier
tel., fax: +420 377 422 773, +420 377 423 171, +420 377 423 172
e-mail: jidelna.10@volny.cz  
www.volny.cz/jidelna.10  

Právní subjektivita od 1. 1. 1995.

Zařízení je umístěno v městské čtvrti Plzeň – Bory. V letech 1995 – 96 byla provedena rekonstrukce budovy. Celková výrobní kapacita zařízení je 1 500 jídel. Hlavní činností organizace je poskytování stravovacích služeb dětem 22. MŠ (odloučené pracoviště) a žákům 10. ZŠ a dětem a žákům ostatních škol a školských zařízení. Organizace má povolenou doplňkovou činnost: hostinská činnost (poskytování stravovacích služeb ostatním strávníkům), výroba potravinářských výrobků, pekařství a cukrářství. Organizace poskytuje strávníkům možnost výběru stravy ze 3 druhů jídel denně. Snahou je nabízet strávníkům luštěninová a zeleninová jídla. V denní nabídce je výběr ze dvou druhů salátů, ovoce, moučníky a mléčné výrobky vlastní výroby. Jsou zde zařazována i jídla jiných evropských, ale i asijských kuchyní.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Hodek Vilém, Bc.