Městský obvod Plzeň 3
Úvod Život v obvodu Městská policie Plzeň

Městská policie Plzeň

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi.

Velitelství Městské policie Plzeň
Perlová 3, Plzeň, 301 14

Velitel MP:  Ing., Bc. Petr Nováček
tel: +420 378 036 960
e-mail: novacekp@plzen.eu

Zástupce velitele MP: Tomáš Petřík
tel: +420 378 036 909
e-mail: PetrikT@plzen.eu 

Tisková mluvčí: Jana PUŽMANOVÁ
tel: +420 378 036 902
e-mail: Puzmanova@plzen.eu

další kontakty na MP Plzeň

► policejní služebny a jejich okrsky

► webový portál Bezpečná Plzeň

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Bauerová Lucie