Městský obvod Plzeň 3

Investice pro rok 2024

Rozvoj areálu ŠKODALAND

Škodaland

Rozšíření parkovacích stání Waltrova

Stání Waltrova

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany

Zbrojnice Skvrňany

Rekonstrukce vnitrobloku Plachého x Korandova

Plachého Korandova

Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická

LPG Vejprnická

Parkovací pruh v ulici Edvarda Beneše podél FN Plzeň

Edvarda Beneše

Náves v Radobyčicích - úpravy parkování

Náves radobyčice

Parkovací stání u zastávky Sulislavská, Křimická ulice

Sulislavská Křimická

Rekonstrukce a dostavba veřejných WC Zadní Skvrňany

WC Skvrňany

Úpravy hasičské zbrojnice Radobyčice

Zbrojnice radobyčice

Úpravy prostor budovy ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9

Úpravy prostor ÚMO

Instalace pitných fontán 55. MŠ, Mandlova

Fontány Mandlova

Doplnění klimatizací a vzduchotechniky do MŠ

Klimatizace MŠ

Vybudování nové MŠ Valcha

MŠ Valcha

Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19

Rekonstrukce MŠ ZW

Rekonstrukce elektroinstalace ve 4 pavilonech 55. MŠ, Mandlova 6

Rekonstrukce elektro Mandlova

Zastřešení venkovní terasy 49. MŠ, Puškinova 5

Terasa Puškinova

Rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance 63. MŠ, Lábkova 30

Rekonstriukce soc. zařízení Lábkova

Měření úsekové rychlosti na průtahu obcí Radobyčice - Dlážděná ulice

Měření rychlosti R

Poslední aktualizace: 12. 2. 2024, Knotek Miroslav