Městský obvod Plzeň 3

Investice obvodu pro rok 2012

Investiční akce zařazené do jmenovitého plánu na rok 2012 - kompletní plán investičních akcí ke stažení.

Č.Název akce
1.Parkoviště u ZŠ                                               T.Brzkové
2.Parkoviště u objektu ÚMO 3
3.Parkoviště Husova tř.
4. ul. V Podhájí
5. ul. Nad Úhlavou
6.Radobyčická náves
7.Vnitroblok Skupova
8.Vnitroblok Šimerova
9.Vnitroblok Luďka Pika
10.Parkoviště Brožíkova u Flóry
11.Cyklostezky (Domažlická, Vejprnická, Borská)
12.Protipovodňová opatření Radobyčice - 1. etapa
13.Vnitroblok Karla Steinera
14.Propojení chodníků Západní okruh - Vejprnická
15.Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace ve vnitrobloku ÚMO 3
16.Rekonstrukce parkoviště u Luny
17.Rekonstrukce budov sady Pětatřicátníků 1, 7, 9 Divadelní 4
18.Služebna městské policie v Radobyčicích
19.Kanalizační přípojka MP Radobyčice
20.Parkovací stání Nade Mží
21.Revitalizace Křimická- Malesická
22.Revitalizace U Borského parku 
23.Záchytné parkoviště před 1.branou Škoda
24.Revitalizace Náměstí Míru 
25.Revitalizace Na Okraji,Touškovská  
26.Propojení cyklostezky České údolí

27.Domov pro seniory Zadní Skvrňany do fáze ÚR
28.Dům pro seniory Na Okraji do fáze ÚR
29.Rekonstrukce budov, svěřených MO 3-hasičské zbrojnice,veřejná WC a ostatní
30.Bytový dům s MŠ Schwarzova
31.Dětské hřiště(dar) Vejprnická ulice - za podmínky příjetí daru od fy LIDL
32.Prodloužení chodníku k zahrádkářské kolonii Křimická ulice vč. VO a sadových úprav
33.Vybudování podzemních kontejnerových stání pro separovaný odpad na území MO Plzeň 3- za podmínky obdržení a příjetí dotace MŽP/FŽP ve výši 90% nákladů- ve spolupráci se spol. PKS
34.Revitalizace Sběrného dvoru Vejprnická ulice- za podmínky obdržení a příjetí dotace MŽP/FŽP ve výši 90% nákladů- ve spolupráci se spol. PKS

Poslední aktualizace: 4. 9. 2012, Lucie Bauerová