Městský obvod Plzeň 3

Investice obvodu pro rok 2011


Investiční akce zařazené do jmenovitého plánu na rok 2011 - poslední schválená změna plánu investic v ZMO dne 20.9.2011 (kompletní tabulka ZDE nebo ke stažení níže)

Poř. č.Název akce
Investiční akce zařazené do jmenovitého plánu
1.Parkoviště v ul. Nade Mží
2.Parkoviště u ZŠ T.Brzkové
3.Parkoviště u objektu ÚMO 3
4.Parkoviště Husova tř.
5.Chodník Zábojova
6. ul. V Podhájí
7. ul. Nad Úhlavou
8.ul. Chatová
9.Radobyčická náves
10.Vnitroblok Skupova
11.Vnitroblok Šimerova
12.Vnitroblok Luďka Pika
13.Parkoviště Brožíkova u Flóry
14.Cyklostezky (Domažlická, Vejprnická, Borská)
15.Protipovodňová opatření Radobyčice - 1. etapa
16.Sportovní areál HS Skvrňany - 1. etapa
17.Multifunkční sportovní areál - České údolí- I. a II. etapa                  
18.Multifunkční sport.areál- III. etapa-venkovní bazén
19.Vnitroblok Karla Steinera
20.Sportovní hřiště - vnitroblok Plachého
21.Propojení chodníků Západní okruh - Vejprnická
22.Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace ve vnitrobloku ÚMO 3
23.Rekonstrukce parkoviště u Luny
24.Rekonstrukce budov sady Pětatřicátníků 1, 7, 9                                                                                            Divadelní 4
25.Služebna městské policie v Radobyčicích

Přílohy

Plán investic(xls, 42 kB)

Poslední aktualizace: 26. 10. 2011, Lucie Bauerová