Městský obvod Plzeň 3

Žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace

1NázevOficiální název
2Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení
3Organizační strukturaOrganizační struktura
4Kontaktní spojeníKontaktní údaje ÚMO Plzeň 3
4.1Kontaktní poštovní adresa

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9
305 83 Plzeň

4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9
305 83 Plzeň

4.3Úřední hodinyÚřední hodiny
(matrika, evidence obyvatel, úřad)
4.4Telefonní spojení

Kontaktní spojení

Telefonní spojení

4.5Adresa internetových stránekhttps://umo3.plzen.eu
4.6Adresy podatelny

https://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/podatelny/podatelny.aspx   

Podporované technické nosiče dat

 - CD, VD se souborovým systémem ISO9660

 - DVD se souborovým systémem UDF

Podporované formáty dat

   - PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat)

   - DOC, DOCX - Document Microsoft Word

   - XLS, XLSX - Sešit Microsoft Excel

   - FO, ZFO - formuláře software 602 Form Filler

4.7Elektronická adresa

postaumo3@plzen.eu

Zpráva do mailové schránky elektronické podatelny - maximální velikost včetně příloh 10MB

4.8Datová schránka

ufxbt4h  

Zpráva do datové schránky - maximální velikost včetně příloh 20MB

5Případné platby lze poukázat19-929311/0100
6Identifikační číslo organizace (IČO)75370
7Plátce daně z přidané hodnotyCZ00075370
8Dokumenty

 


8.1.Seznamy hlavních dokumentůKoncepční dokumenty Města Plzně
8.2.Rozpočet

Rozpočet obvodu
Rozpočtová opatření

Rozpočet obvodu je k nahlédnutí na OEK k. č. 49 ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9

9

Žádosti o informace

podatelna
sekretariát TAJ
Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. podaná do el. podatelny nemusí obsahovat elektronický či zaručený elektronický podpis.

10

Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních situací na území města Plzně (nad rámec postupů zveřejněných na portálu veřejné správy)

https://portal.gov.cz/

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací na území města

11Předpisy
11.1.Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

11.2.Vydané právní předpisy města Plzně

Právní předpisy města

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (vyhledávání)

Městský obvod Plzeň 3 nevydává vyhlášky a nařízení

12Úhrady za poskytování informací

 

12.1.Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací
12.2.Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebyla vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výše úhrad za poskytnutí informací.

13Licenční smlouvy
13.1Vzory licenčních smluvVzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2Výhradní licencežádné
14Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacímVýroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023, Miroslav Knotek


COVID-19