Městský obvod Plzeň 3

Organizační řád

Organizační řád je základní organizační normou, upravující vnitřní organizaci Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Organizační řád stanoví postavení a působnost Úřadu, jeho vnitřní členění, dělbu působnosti mezi starostou, místostarostou, tajemníkem, jednotlivými odbory a odděleními, vztahy Úřadu k orgánům Městského obvodu Plzeň 3, zásady vnitřního styku mezi jednotlivými odbory a odděleními, jejich vzájemné vztahy a vazby k jiným organizacím dle Statutu města Plzně.  

Úplné znění organizačního řádu Úřadu městského obvodu Plzeň 3 (PDF)

Organizační diagram úřadu (PDF)

Poslední aktualizace: 13. 2. 2015, Lucie Bauerová