Městský obvod Plzeň 3

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městského obvodu souhrnně zpracovávají do dílčího závěrečného účtu.

Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2017

(schválen usnesením ZMO Plzeň 3 č. 35 ze dne 14. 5. 2018)

♦ Rozbor hospodaření MO Plzeň 3 (2017) - ke stažení (xls)
♦ Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 3 (2017) - ke stažení (pdf)
♦ Fondy MO Plzeň 3 (2017) - ke stažení (xls)
♦ Přehled poskytnutých dotací (2017) - ke stažení (xls)
♦ Finanční vypořádání MŠ (2017) - ke stažení (xls)
♦ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ke stažení (pdf)

Poslední aktualizace: 25. 5. 2018, Lucie Bauerová