Městský obvod Plzeň 3

Závěrečný účet

Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018

schválen usnesením ZMO 3 č. 17 ze dne 24. 4. 2019

- Přehled hospodaření MO Plzeň 3 (2018) – ke stažení (xls)
- Finanční vypořádání MO Plzeň 3 (2018) – ke stažení (pdf)
- Fondy MO Plzeň 3 (rok 2018) – ke stažení (xls)
- Přehled poskytnutých dotací (2018) – ke stažení (xls)
- Finanční vypořádání MŠ (2018) – ke stažení (xls)
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ke stažení (pdf)

Poslední aktualizace: 16. 5. 2019, Lucie Bauerová