Městský obvod Plzeň 3

Doprava a životní prostřední

Vážení spoluobčané,

pokud máte dotaz, připomínku či námět týkající se problematiky dopravy či životního prostředí - obracejte se prosím přímo na níže uvedené osoby Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3:

vedoucí odboru Rumlová Marie
37 803 6522; rumlova@plzen.eu

pověřený vedoucí oddělení dopravy Větrovec Jaroslav
37 803 6552; vetrovec@plzen.eu

pověřený vedoucí oddělení životního prostředí Fiala Josef
37 803 6539; fiala@plzen.eu

referent rybářské a lovecké lístky Hůrková Markéta
37 803 6521; hurkovam@plzen.eu

referent péče o zeleň, čipování psů Mgr. Kondelík Michal
37 803 6523; kondelik@plzen.eu

referent péče o zeleň Kuchtová Silvie
37 803 6524; kuchtovas@plzen.eu

referent dětská hřiště Korecká Marta DiS.
37 803 655; korecka@plzen.eu

Poslední aktualizace: 29. 3. 2018, Lucie Bauerová