Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaVolby do EPSeznamy voličůInformace pro voliče, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Plzni po 14. 4. 2019 do doby konání voleb do Evropského parlamentu

Informace pro voliče, kteří se přihlásí k trvalému pobytu v Plzni po 14. 4. 2019 do doby konání voleb do Evropského parlamentu

Pokud se přihlásí volič pro volby do Evropského parlamentu k trvalému pobytu v Plzni (nebo i v rámci města Plzně) po 14. 4. 2019, může volit v těchto volbách pouze za předpokladu, že si požádá obecní úřad, kde byl dosud veden údaj o jeho trvalém pobytu, o písemné potvrzení skutečnosti, že byl ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného touto obcí vyškrtnut.

 Na základě předložení tohoto písemného potvrzení může volič požádat příslušný úřad městského obvodu v Plzni, kde má nový trvalý pobyt, do doby uzavření seznamu voličů do Evropského parlamentu (22. 5. 2019 do 16.00 hod) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně může přinést toto potvrzení spolu s doklady prokazujícími právo hlasovat v daném okrsku přímo okrskové volební komisi ve dny hlasování.

 Bez výše uvedeného písemného potvrzení nebude volič, který se přistěhoval do Plzně (nebo přestěhoval v rámci města Plzně) do doby voleb do Evropského parlamentu, v těchto volbách moci volit!

 

Poslední aktualizace: 6. 3. 2019, Miroslav Knotek