Městský obvod Plzeň 3

Senior roku

Titul Senior roku 2016 získala Danuše Bělohlávková

Už osm let hledá Městský obvod Plzeň 3 mezi svými obyvateli seniora nebo seniorku, kteří mají aktivní a pozitivní přístup k životu a pro své okolí jsou něčím výjimeční. Ty nejlepší z nich pak oceňuje v rámci ankety Senior roku.

Slavnostní vyhlášení se jako již tradičně konalo v rámci Podzimního tanečního vínku pro seniory v kulturním domě Peklo

V letošním roce bylo do ankety nominováno sedm seniorů - čtyři ženy a tři muži. Porota ve složení vedení centrálního obvodu, tedy starosta Radislav Neubauer a jeho místostarostové Radoslav Škarda, Jaroslava Maříková a David Procházka tak neměli výběr jednoduchý.

Vítězkou ankety a titul Senior roku 2016 si nakonec převzala devadesátiletá Danuše Bělohlávková, která v Plzni není neznámá. Působila jako pedagožka dějepisu a francouzštiny a od roku 1967 začala budovat kontakty s Francií. Je čestnou předsedkyní Francouzské aliance a byla při uzavírání partnerství Plzně a Plzeňského kraje s francouzskými městy a regiony. Dodnes se aktivně zúčastňuje mnoha důležitých schůzek, kde se jedná o dalších možnostech spolupráce města Plzně s francouzskou protistranou. Pomáhá najít studentům francouzštiny možnost pobýt nějaký čas ve Francii a zdokonalit se v jazyce. Nominována byla již v roce 2011, ale tehdy ocenění nezískala.

Danuše Bělohlávková přebírá ocenění z rukou místostarosty Davida Procházky

Druhé místo získala Helena Černíková, kterou na slavnostní vyhlášení přijela podpořit početná skupina příbuzných a přátel. Paní Černíková ve svých pětasedmdesáti letech stále pracuje v organizaci Domovinka, a to již více než 16 let jako všeobecná sestra a pečovatelka. Denně dochází do domácností klientů, kde jim pomáhá zůstat co nejdéle aktivními a samostatnými ve svém vlastním prostředí. Klienti ji mají rádi pro její obětavou a empatickou povahu. Každý den netrpělivě čekají na její příchod, na její vlídná slova a pohlazení. Je vstřícná a pečlivá.

Dojaté Heleně Černíkové gratuluje místostarostka Jaroslava Maříková

Na třetím místě skončil pan František Herajt, kterému je sedmašedesát let. Je dlouholetým a velice aktivním členem (a také místostarostou) TJ Sokol Nová Hospoda. Každý den věnuje několik hodin ve prospěch údržby a dalšího zkvalitňování prostředí areálu TJ. Mimo to připravuje velmi precizně žádosti o dotace pro získání finančních prostředků z grantů na rozvoj tělovýchovy a sportu, a to především pro mládež. Jeho činnost v TJ je tak rozsáhlá, že to nelze vystihnout několika větami. Jeho zvolení vřele doporučil celý výbor TJ.

Jako vždy došlo také na zvláštní cenu poroty, která je nejčastěji udělována členům seniorských svazů. V letošním roce si ji zasloužil čtyřiaosmdesátiletý Miloslav Hrnčiřík, který přes dvacet let pracoval v různých funkcích ve Svazu důchodců Plzeň Bory, je členem představenstva Krajské rady seniorů Plzeňského kraje a aktivně působí také ve výboru Svazu diabetiků Plzeň. V anketě byl nominován již třikrát, až napočtvrté tedy nominaci proměnil.

Miloslavu Hrnčiříkovi poblahopřál starosta Radislav Neubauer

Výše jmenovaní senioři si z rukou poroty převzali krásné květiny, symbolické poháry a dárky v podobě elektroniky. Všichni nominovaní obdrželi květinu a hodnotnou publikaci o Městském obvodu Plzeň 3.

Nominovaní senioři (zleva): František Herajt (3. místo), Jaroslava Juklová, Miloslav Hrnčiřík (cena poroty), Danuše Bělohlávková (1. místo), Jiří Čermák a Helena Černíková (2. místo). Nominovaná Drahomíra Čechová se z vyhlášení omluvila.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2018, Lucie Bauerová


COVID-19