Městský obvod Plzeň 3

Senior roku

Seniorem roku 2009 se stal stolní tenista Rudolf Chroust

Výsledky prvního ročníku soutěže Senior roku byly vyhlášeny 16. prosince 2009 v Pivovarském muzeu

Jednaosmdesátiletý Rudolf Chroust se stal Seniorem roku 16. prosince 2009. Titul si podle poroty zasloužil za svůj aktivní přístup k životu a za práci s dětmi ve Středisku Volného času dětí a mládeže v Pallově ulici, kde už od šedesátých let minulého století vede kroužky stolního tenisu. „Jsem překvapený, něco takového jsme nečekal, ale samozřejmě, že mám z ceny radost,“ řekl při vyhlašování výsledků stále aktivní hráč stolního tenisu.

První ročník soutěže Senior roku vyhlásil centrální obvod 1. října 2009.

„Víme, že mnoho seniorů je aktivních, chtěli jsme jim za jejich práci pro druhé poděkovat a zároveň na jejich činnost upozornit širokou veřejnost,“ vysvětluje starosta Jiří Strobach, proč obvod tuto soutěž uspořádal. „Tipy, kdo si titul Senior roku zaslouží, nám zasílali sami občané našeho obvodu, sešlo se nám celkem jednatřicet návrhů,“ pokračuje starosta a dodává, že každý z navržených dostal jako poděkování za svou práci dárek.

Předávání cen se konalo v Pivovarském muzeu a všichni hosté byli pozváni po slavnostním vyhlášení na jeho prohlídku.

Porota - ve složení Jiří Strobach, starosta centrálního obvodu, Alena Nová, šéfredaktorka západočeské divize Deníku, Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň a Vlasta Faiferlíková, ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Totem - zvolila pro své nelehké rozhodování jednotný klíč – setkávaní generací. Právě díky tomu, že se senioři věnují těm nejmladším, dochází k podpoře mezigeneračního soužití a mladí lidé tak mají šanci vytvořit si pozitivní obraz o starší generaci.

Porota se nakonec shodla na tomto pořadí:

Třetí místo udělila paní Bohuslavě Šmolíkové. Cenu obdržela především za svou aktivní činnost v organizaci Svazu důchodců Plzeň-Skvrňany, v níž pro ostatní členy organizuje výlety i kulturní akce a vždy je ochotna pomoci. Jako bývalá pedagožka měla vliv na životy několika generací dětí, mnozí na ni dodnes s láskou vzpomínají.

Druhým místem porota ocenila paní Lýdii Kovářovou. Ta je válečnou veteránkou, členkou a bývalou jednatelkou Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Plzeň-střed, nyní pomáhá s opravou památníku na Mírovém náměstí. Také aktivně spolupracuje s 2. základní školou v Plzni na přípravě různých akcí pro děti.

První místo podle poroty patří panu Rudolfu Chroustovi, který je i ve svých jednaosmdesáti letech nejen aktivním hráčem stolního tenisu, ale především obětavým spolupracovníkem Střediska volného času dětí a mládeže v Plzni, kde vede kroužky stolního tenisu.

Zvláštní ocenění poroty paní Libuši Světlíkové. Porota ji cenu udělila proto, že životní postoj paní Libuše Světlíkové může být inspirací i pro mnoho další lidí, ke kterým byl osud daleko milosrdnější než k ní. Paní Libuše Světlíková i přes těžké zdravotní postižení vede plnohodnotný a aktivní život a pomáhá ostatním. Podílí se například na přípravě oslav Vánoc pro osaměle žijící duchovní, ze svého důchodu také přispívá na dobročinné účely různým nadacím.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Bauerová Lucie