Městský obvod Plzeň 3

Právní poradna

Právní poradna je určena lidem starším padesáti let, kteří mají trvalé bydliště na území třetího plzeňského obvodu nebo držitelům průkazu zdravotně postižené osoby, taktéž s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3.

Právní poradenství se týká občanského, rodinného, bytového a dědického práva - jako jsou problémy s převody bytů, problémy s placením nájmu, společenství vlastníků, otázek věcných břemen, závěti a vypořádání závěti pro případ smrti, finanční problematiky seniorů (půjčky, dary) atd.

Poradna však není zaměřena na oblast trestněprávní či obchodněprávní. Právník neprovádí úkony jako je sepisování smluv nebo zastupování před soudy, zájemcům ale poradí, jak problém řešit či na jaké orgány se mají obrátit.

Všichni zájemci, kteří by chtěli právní poradnu využít, se nejdříve musí objednat, a to u paní Olgy Sammerové na telefonním čísle +420 378 036 472.

Termíny pro rok  2023:

17. ledna,  21. února, 14. a 28. března, 11. a 25. dubna, 16. května, 13. června, 11. července, 8. srpna, 12. září, 10. a 24. října, 14. listopadu, 12. prosince.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023, Miroslav Knotek


COVID-19