Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebPlzeňská senior akademie

Plzeňská senior akademie

Městský obvod Plzeň 3 znovu navázal na úspěšnou spolupráci s Městskou policií Plzeň a v lednu 2020 zahájí pro své seniory pošesté projekt Plzeňská senior akademie.

Tento projekt je založen také na spolupráci dalších organizací, například neziskové organizace BESIP Plzeňského kraje, Bílý kruh bezpečí nebo také Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského a Karlovarského kraje a Česká obchodní inspekce. Akademie je vždy zaměřena na ucelené vzdělávání seniorů, dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho jsou vypracovány i preventivní programy, které jsou realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku.

Přehled přednášek
7. 1. 2020 Zahájení SA MP Plzeň + představení MP Plzeň
14. 1. 2020 Jak si nenechat ublížit
21. 1. 2020 Nebezpečí prodejních akcí (šmejdi)
28. 1. 2020 Kriminalistika v praxi
04. 2. 2020 Domácí násilí
11. 2. 2020 Bezpečně v kyberprostoru
18. 2. 2020 Bezpečně v silniční dopravě
25. 2. 2020 Zvládání mimořádných událostí (IZS)
10. 3. 2020 Základy první pomoci
17. 3. 2020 Problematika odpadů na území Statutárního města Plzně
21. 4. 2020 Slavnostní ukončení SA MP Plzeň
23. 4. 2020 Slavnostní ukončení PSA MP Plzeň

Přehled exkurzí
24. 3. 2020 Požární stanice Košutka 13:00-14:30 1,5hod.
31. 3. 2020 Operační středisko HZS 13:00-14:30 1,5hod.
07. 4. 2020 Útulek pro opuštěná zvířata 14:00-16:00 2 hod.
14. 4. 2020 Operační středisko MP Plzeň 13:00-14:30 1,5 hod

Zájemci o Plzeňskou senior akademii 1/2020 se již nyní mohou hlásit na telefonním čísle 378 036 496 u pí Bauerové.

Poslední aktualizace: 2. 12. 2019, Lucie Bauerová