Městský obvod Plzeň 3

PC kurzy

Spolupráce centrálního obvodu a Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni trvá od podzimu 2012. Od té doby díky výborné kooperaci z výuky počítačových kurzů vyšly stovky spokojených absolventů, a někteří z nich dokonce pokračovali v dalších úrovních.

Senioři absolvují kurzy na moderních počítačích přímo v budově střední školy na Borech, a to konkrétně v těchto úrovních:
- začátečníci: kurz určený úplným laikům, výuka začíná rozpoznáním ovládacích prvků PC a jejich manipulací, naprosté základy práce se soubory, internet atd.
- mírně pokročilí: kurz určený uživatelům PC se základními dovednostmi
- středně pokročilí: kurz určený aktivnějším uživatelům PC, kteří chtějí rozšířit své běžné znalosti
- úprava digitálních fotografií (začátečníci): práce s fotografiemi, přenos do PC, jejich úprava atd. (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)
- úprava digitálních fotografií (pokročilí): navazuje na kurz úpravy digitálních fotografií pro začátečníky
- práce s tabulkami: výuka v programu Excel (pro přihlášení do tohoto kurzu je nutná alespoň začátečnická znalost užívání PC)
- multimédia a práce s chytrými telefony či tablety: první polovinu kurzu se účastníci zaměří na práci na počítači, konkrétně stahování a přenos dat; druhá polovina kurzu je věnována vybraným aplikacím a práci s dotykovými telefony nebo tablety (účastníci tohoto kurzu musejí mít minimálně mírně pokročilé znalosti užívání PC!!; tablety a chytré telefony si účastníci přinesou vlastní)

Kurzy se konají dvakrát ročně - v únoru a říjnu, výuka je vždy ve všední den odpoledne dle zvolené úrovně. Cena za pět lekcí (15 vyučovacích hodin) je 800,- Kč, senioři s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek jim doplácí úřad.

Zájemci o podzimní kurzy se mohou hlásit od 1. srpna 2019 na tel. čísle 378 036 496. 

 

Poslední aktualizace: 10. 4. 2019, Lucie Bauerová