Městský obvod Plzeň 3

PC kurzy

Spolupráce centrálního obvodu a Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni trvá od podzimu 2012. Od té doby díky výborné kooperaci z výuky počítačových kurzů vyšly stovky spokojených absolventů, a někteří z nich dokonce pokračovali v dalších úrovních.

Senioři absolvují kurzy na moderních počítačích přímo v budově střední školy na Borech, a to konkrétně v těchto úrovních:
- PC poprvé: ovládání PC, základy práce s panely a základy internetu (vyhledávání, e-mail)
- PC podruhé (dříve mírně pokročilí): procvičování dovedností z kurzu PC poprvé, ukládání souborů, zpracování informací z internetu, e-mail
- Pořádek v PC: procvičování dovedností z kurzu PC poprvé, práce se soubory a složkami, přenosné disky a cloudová úložiště, e-mail
- Tabulky a texty: procvičování dovedností z kurzu PC podruhé,vytváření a úprava textů (zvýrazňování, vkládání obrázků), zpracování tabulek (jednoduché vzorce, práce s funkcemi, úprava tabulky).
- Začínáme s PC a smartphonem: základy ovládání počítače a smartphonu, základy vyhledávání na internetu
- Pokračujeme s PC a smartphonem: správa souborů a složek, multimediální obsah, možnosti komunikace
- Fotky v počítači (začátečníci): základní postupy pro zpracování digitálních fotografií, jednoduché úpravy
- Fotky v počítači (mírně pokročilí): postupy pro zpracování digitálních fotografií, mírně pokročilé úpravy

Kurzy se konají dvakrát ročně - v únoru a říjnu, výuka je vždy ve všední den odpoledne dle zvolené úrovně. Cena za pět lekcí (15 vyučovacích hodin) je 800,- Kč, senioři s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 3 hradí pouze polovinu, zbytek jim doplácí úřad.

V současné době přijímáme přihlášky na tel. čísle 378 036 496. 

 

Poslední aktualizace: 2. 1. 2020, Lucie Bauerová