Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebAktuality SeniorwebuAni letos nezapomněl obvod na legionáře a politické vězně

Ani letos nezapomněl obvod na legionáře a politické vězně

Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou navštěvuje již dlouhodobě vedení obvodu válečné veterány a bývalé politické vězně, aby jim popřálo hezké svátky a předalo jim dárky.

Na konci minulého týdne navštívil starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer členy organizace Československé obce legionářské - paní Lýdii Kovářovou, pana Štefana Pavlovského a pana Vladislava Klečku, kteří se, i přes svůj vysoký věk a zdravotní komplikace, stále živě zajímají o dění kolem sebe. Paní Lýdie Kovářová letos obdržela za svoji činnost během druhé světové války Cenu paměti národa, jež je udělována pamětníkům, kteří se během svého života zachovali v těžkém životním okamžiku hrdinně nebo se nezpronevěřili svým životním postojům.

Starosta Neubauer s Lýdií Kovářovou

Štefan Pavlovský (vlevo)

Václav Tichý (vlevo)

„Nezapomínáme na to, co pro nás tito lidé vykonali, a právě proto je pravidelně před vánočními svátky navštěvujeme,“ říká Radislav Neubauer.

Válečné veterány osobní předvánoční návštěva starosty MO Plzeň 3 velmi potěšila a vždy při tomto setkání zavzpomínají nejen na těžká válečná léta, ale také i na radostnější životní období.

Hezké svátky popřál starosta Neubauer i bývalým politickým vězňům, paní Marii Malinové a panu Václavu Tichému, kterým jejich zdravotní stav neumožnil společné setkání na Úřadu Městského obvodu Plzeň 3.

Radislav Neubauer s Marií Malinovou

Vladislav Klečka a starosta Radislav Neubauer

„Musím přiznat, že nikdy nedodržím délku návštěvy a musím posouvat termíny dalších jednání, neboť vyprávění a zážitky legionářů a bývalých politických vězňů jsou tak pestré a zajímavé, že při jejich poslouchání ztrácí člověk pojem o čase," dodává s úsměvem Radislav Neubauer.

Poslední aktualizace: 23. 12. 2015, Miroslav Knotek


COVID-19