Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVenkovní kluziště na Skvrňanech stojí - obvod spolu s občany našli kompromisní řešení…

Venkovní kluziště na Skvrňanech stojí - obvod spolu s občany našli kompromisní řešení…

V minulém týdnu byla publikována informace o iniciativě vybudovat z víceúčelového hřiště ledovou plochu a také žádost obvodu, aby tak občané nečinili. V důsledku reakcí, hlavně na sociálních sítích, má obvod za to, že je nutné se k celé záležitosti ještě jednou vyjádřit a také ukázat, že když je oboustranná dobrá vůle, mohou být obě strany nakonec spokojeny.

Co se vlastně stalo? Po zkušenostech z let minulých, kdy bylo svépomocí na veřejně přístupném víceúčelovém hřišti v zadních Skvrňanech vytvářeno veřejné kluziště, se odpovědní pracovníci rozhodli v letošním roce zamezit této akci již v samém počátku.

Pokud se ptáte proč, tak na to je jednoduchá odpověď. Uvedení hřiště do původního stavu, které spočívalo v opakovaném doplnění křemičitého vsypu, opravu poškozeného oplocení a dřevěného obložení nás vyšlo na celkových 30 tisíc korun,“ vysvětluje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Oceňujeme, že se v letošním roce občané připravili lépe, disponovali i plachtou na pokrytí plochy a improvizovanými mantinely, a po počátečních nedorozuměních bylo nalezeno náhradní řešení na hřišti ve Vojanově ulici nedaleko Dětského domova Domino. 

„Takto připravené organizátory jsme již na holičkách nechat nechtěli, a proto jsme po společném jednání vytipovali místo, u kterého nehrozí poškození povrchu a bude svému účelu sloužit stejně dobře. Občanům jsme přispěli vodou, i trochou těch sil a nyní společně doufáme jak v pomoc počasí, tak i ve zdravý rozum sportovců. Nic by nás nemrzelo tolik, jako kluziště zavírat z důvodu porušování maximálního počtu lidí, nošení roušek a jiných nutných omezení“ dodal David Procházka.

Je vidět, že kde je vůle a snaha, vyroste dobrá věc. Vždy je však nutné svůj nápad předjednat. Nejde o pouhé uspokojování úředního šimla, jak by se mohlo zdát, ale hlavně o snahu zamezit vzniku případných škod, a to nejen majetkových, které lze vyčíslit penězi, ale bohužel i škod na zdraví, které jsou mnohdy fatální a nevratné. Městský obvod Plzeň 3 je tedy otevřený všem dobrým nápadům, zvláště pak těm, za kterými stojí nejen iniciativa, ale i kus pořádné práce jejich iniciátorů.

K celé záležitosti se vyjádřil i zástupce občanské iniciativy Veřejné kluziště Zadní Skvrňany Roman Kubeš.

„Chtěl bych vysvětlit několik věcí okolo snahy vytvořit pro děti veřejné kluziště, jaké všichni pamatujeme z dob minulých. Bohužel, při druhém pokusu jsme jako pár zapálených přátel nebrali ve zřetel účelovost a bezpečnost víceúčelového hřiště v ulici Lábkova. Proto jsme tuto akci zastavili z vícero aspektů, které vysvětlil pan starosta výše. Na základě podnětu Městské policie Plzeň, zástupců ÚMO Plzeň 3  a Občanské iniciativy Veřejné kluziště, proběhla osobní schůzka na úřadu městského obvodu, které hřiště má ve správě. Musím jakožto zástupce sdružení zdůraznit, že jednáni byla vedena z obou stran ve velmi přátelském duchu, s cílem najít kompromis tak, aby bylo vše zcela legitimní a v dnešní situaci s restrikcemi průchodné. Dne 11.1. 2021 jsme dostali zelenou a byl vytipován prostor, kde toto kluziště může být zrealizováno.  Závěrem bych chtěl dodat zcela ZÁSADNÍ VĚC! Pokud nebude nikdo z nás, ani z budoucích dětských bruslařů dodržovat pokyny, rozestupy, rady a nařízení vlády spojené s Covidem 19, nebude tato snaha lidí a Městského obvodu Plzeň 3 stačit. Kluziště bude neprodleně městskou policií uzavřeno. Bohužel v této těžké době, ani SKVĚLÝ NÁPAD, ZARPUTILOST LIDÍ, OCHOTA JAK OBČANŮ, TAK ÚŘEDNÍKŮ, NESTAČÍ.  Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Davidu Procházkovi,“ sdělil Roman Kubeš.

          

Poslední aktualizace: 12. 1. 2021, Miroslav Knotek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany