Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVedení obvodu hodnotilo v Plzeňském Prazdroji dosavadní spolupráci s pivovarem

Vedení obvodu hodnotilo v Plzeňském Prazdroji dosavadní spolupráci s pivovarem

Ve středu 8. listopadu 2017 byla v Konferenčním a společenském centru Secese v Plzeňském Prazdroji slavnostně podepsána Smlouva o spolupráci mezi Městským obvodem Plzeň 3 a Plzeňským Prazdrojem, a. s. při přípravě a realizaci různých akcí pro veřejnost na území MO Plzeň 3 a vzájemné propagaci. Po dvou letech se vedení obvodu sešlo s vedením pivovaru, aby byla vyhodnocena vzájemná spolupráce.

               

Plzeňský Prazdroj je jedním z nejvýznamnějších podniků nacházející se na území plzeňského centrálního obvodu a také města Plzně. Je představitelem pivovarnictví a gastronomie, je součástí české tradice, kultury a životního stylu. Během dlouhých let se stal jedním z nejvýznamnějších symbolů krajského města i samotného Plzeňského kraje a patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v České republice. Je rovněž živým kulturním a společenským centrem a spoluprací s ním centrální obvod přirozeně sdílí společné cíle, zájmy i potřeby Plzeňanů.

Plzeňský Prazdroj úzce spolupracoval s plzeňským centrálním obvodem v uplynulém období na některých jeho tradičních akcích, kdy obvod mohl využít organizačních možností plzeňského pivovaru a to zejména při zajišťování setkání vedení obvodu s občany. Městský obvod Plzeň 3 také využil možnosti své prezentace na akcích pořádaných Plzeňským Prazdrojem, a.s.

              

V rámci spolupráce propaguje plzeňský centrální obvod pivovar na svých akcích zaměřených na dospělé návštěvníky a také svému partnerovi pomáhá realizovat různé projekty, a to například “Rekonstrukce zeleně na veřejných prostranstvích vně areálu Plzeňský Prazdroj, 1. etapa – okolí lávky pro pěší a zastávky MHD „Prazdroj“, jehož cílem je především zajištění estetické a praktické funkce veřejných ploch před hlavní bránou Plzeňského Prazdroje a. s., parkoviště a zastávky MHD „Prazdroj“. Pomocí terénních a vegetačních úprav dojde k úplnému odstranění keřových skupin a dalšího porostu, k založení záhonů kvetoucích keřových skupin, růží a cibulovin a také k výsadbě stromů. Tímto dojde k zatraktivnění veřejných ploch v dané lokalitě. Na tuto úpravu přispělo i město Plzeň a to finančními prostředky z fondu Komise životního prostředí MMP.

Městský obvod Plzeň 3 a Plzeňský Prazdroj, a.s. chtějí i nadále pokračovat ve spolupráci, a to především ve větší vzájemné propagaci a podpoře akcí pořádaných oběma stranami a to zejména v oblasti kulturního vyžití občanů, životního prostředí a dalšího rozvoje pivovaru, centrálního obvodu a města Plzně, ke kterému se oba partneři hrdě hlásí.

              

Starosta David Procházka a místostarostové Petr Baloun, Ondřej Ženíšek a Stanislav Šec s ředitelem Petrem Kofroněm a manažery Plzeňského Prazdroje, a.s., Rudolfem Šlehoferem a Petrem Starým vyjádřili spokojenost s úrovní dosavadní spolupráce a vůli v ní i nadále intenzivně pokračovat.

Poslední aktualizace: 7. 2. 2020, Miroslav Knotek