Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVedení centrálního obvodu navštívilo Hospic sv. Lazara

Vedení centrálního obvodu navštívilo Hospic sv. Lazara

Novou ředitelkou Hospice svatého Lazara v Plzni se stala Ing. Jiřina Helíšková, která pozvala zástupce Městského obvodu Plzeň 3, jako svého dlouhodobého podporovatele, na prohlídku tohoto zařízení. Pozvání přijal starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a místostarostové Ondřej Ženíšek a Stanislav Šec.

               

                

               

Hospic svatého Lazara je specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky, poskytuje paliativní péči lidem v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění. Kolektiv pracovníků – lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, psychologů, sociálních pracovníků a duchovních – doprovází umírající na sklonku jejich života a rovněž poskytuje podporu jejich rodinám a blízkým. Cílem jejich snažení je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin. Součástí je nejen ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, ale hlavně to, aby pacient v posledních chvílích života nezůstal osamocen a za všech okolností zůstala zachována jeho lidská důstojnost. Hospic S. Lazara také klade důraz hledání a uzdravování vzájemných vztahů tak, aby rodiny v budoucnu mohly pohlížet na tuto část společného života s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný blízkému člověku měl smysl a bylo uděláno vše, co uděláno být mělo.

                

               

                

Vedení plzeňského centrálního obvodu se prostřednictvím vrchní sestry pí. Ivany Kalousové seznámilo s historií a provozem hospice a následně si prohlédlo i prostory tohoto zařízení. Na závěr návštěvy vedení obvodu ocenilo a poděkovalo kolektivu Hospice svatého Lazara. za velmi společensky prospěšnou a náročnou práci.

Poslední aktualizace: 8. 11. 2019, Miroslav Knotek