Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduÚřad městského obvodu Plzeň 3 obhájil certifikát kvality ISO 9001:2016

Úřad městského obvodu Plzeň 3 obhájil certifikát kvality ISO 9001:2016

Ve čtvrtek 8. září t. r. byl na Úřadě městského obvodu Plzeň 3 vykonán dozorový audit na dodržování normy jakosti ISO pro veřejnou správu, který byl proveden certifikačním orgánem  QES Cert s.r.o.  Praha .  Audit proběhl na odborech Ekonomickém,  Sociálních služeb a matrik, Správním a vnitřních věcí a v Kanceláři tajemníka.  Auditor prověřoval nejen samotný systém řízení kvality, ale navštívil rovněž zaměstnance úřadu na jejich pracovištích, kde kontroloval, zda jsou řádně vedeny příslušné agendy.

Audit byl vyhodnocen jako velmi úspěšný, bez závad. Z auditu nevyplynuly žádné odchylky a doporučení. Celkově byl auditor s prací auditovaných pracovišť úřadu i zaměstnanců velmi spokojen.

Úřadu městského obvodu se tak povedlo obhájit na další rok certifikaci normy jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 pro činnost „ Všeobecné státní správy a samosprávy“. Úřad i nadále splňuje požadavky na kvalitu své činnosti.

Poslední aktualizace: 20. 9. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19