Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSběrné místo Valcha se dočasně uzavírá

Sběrné místo Valcha se dočasně uzavírá

V pátek 30. dubna se uzavře sběrné místo Valcha. Část kontejnerů na separovaný odpad budou mít místní obyvatelé k dispozici na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

Městskému obvodu Plzeň 3 jako stavebníkovi sběrného místa Valcha bylo tento týden oznámeno, že rozsudkem Krajského soudu v Plzni bylo zrušeno rozhodnutí stavebního úřadu ÚMO Plzeň 3 ve věci společného územního souhlasu a souhlasu s provedením stavebního záměru „Sběrné místo Valcha, Plzeň – Valcha, ul. K Silu“. V této souvislosti se tedy aktuálně jedná o stavbu se zrušeným opatřením stavebního úřadu a bylo zahájeno opakované řízení k povolení stavby (nezaměňovat s černou stavbou), a proto musí být sběrné místo od 30. 4. 2021 uzavřeno. Část kontejnerů na separovaný odpad ze sběrného místa byla či bude umístěna na místo k tomu určené a řádně zkolaudované, a to na křižovatce ulic K Silu a Špačková.

Důvodem pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí Krajským soudem v Plzni byla zjednodušeně řečeno skutečnost, že stavební úřad zvolil nevhodný typ řízení, a tím mohl omezit okruh stavebním záměrem dotčených účastníků. Dále soud v odůvodnění svého rozsudku výslovně zdůraznil, že tímto rozsudkem není nijak zpochybněna zákonnost záměru stavebníka, ani nebyla posuzována důvodnost námitek žalobců, tj. zda stavebním záměrem skutečně bude nepřiměřeně negativně zasaženo do vlastnických práv žalobců.

Na základě zpracovaného právního rozboru byl využit mimořádný opravný prostředek, a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň bylo požádáno o odložení výkonu rozhodnutí tak, aby bylo možné sběrné místo využívat do doby vynesení rozsudku Nejvyššího správního soudu. Bohužel do doby rozhodnutí o odložení výkonu rozhodnutí musí zůstat sběrné místo uzavřeno a stavební úřad také musí zahájit nové projednání povolení stavby v souladu s rozsudkem Krajského soudu v Plzni. Stavebník (Městský obvod Plzeň 3) je připraven poskytnout maximální součinnost.

                               

                                Ilustrační foto

Poslední aktualizace: 7. 5. 2021, Miroslav Knotek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany