V loňském roce se v Plzni narodilo méně dětí než v roce 2019. Rovněž počet sňatků klesl.

Oddělení matriky Úřadu městského obvodu Plzeň 3, které vede matriční evidenci pro celé město Plzeň, stejně jako každý rok, vydalo přehled za uplynulý rok o počtu narozených dětí, úmrtí, sňatků, ale také seznam nejčastějších jmen nových občánků.

Oddělení matriky Úřadu městského obvodu Plzeň 3, které vede matriční evidenci pro celé město Plzeň, stejně jako každý rok, vydalo přehled za uplynulý rok o počtu narozených dětí, úmrtí, sňatků, ale také seznam nejčastějších jmen nových občánků.

„V uplynulém roce evidujeme celkem 4 134 narozených dětí, což je o 28 dětí méně než v roce 2019. Zajímavostí je, že v roce 2020 se oproti roku 2019 opět změnil poměr mezi chlapci a dívkami, kdy se narodilo 2129 chlapců a 2005 dívek. Od roku 2016 se pravidelně rodí jeden rok více chlapců než dívek a druhý rok je to přesně naopak. informuje Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3.

V přehledu samozřejmě nesmí chybět ani statistika oblíbenosti jmen u rodičů.

„V loňském roce, stejně jako v tom předchozím, bylo u děvčat rodiči vybráno jméno Anna, po ní hned následuje také Eliška a poprvé Ema. Mezi chlapci se na čele opět umístil Jakub, po něm znovu Jan a premiérově Matyáš,“ uvedl Stanislav Šec.

Pomyslnou čtvrtou a pátou příčku u děvčat obsadila jména Natálie a Julie, u chlapců pak Tomáš a Matěj.

„Z  méně obvyklých jmen jsme na úřadě zaznamenali jména, jako jsou u chlapců třeba Damian Miloň, Barnabáš nebo Timur, u dívčích pak Chanel Lola, Martina Naděje či Tiana,“ prozradil David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Stejně jako počet narozených dětí, klesl i počet sňatků a registrovaných partnerství.

„Své „ano“ si v loňském roce řeklo celkem 592 párů, což je o 57 méně než v roce 2019. Toto číslo je v posledním desetiletí nejmenší, ale zcela určitě na něm měla svůj podíl protiepidemická opatření, v jejichž důsledku snoubenci svůj termín svatby často přesouvali či zcela zrušili,“ sdělil David Procházka.

Registrovaná partnerství loni uzavřelo 13 párů, což je o jeden méně než v roce 2019. Konečný počet úmrtí za minulý rok není ještě znám.

Statistika:

ROK / POČET DĚTÍ / CHLAPCŮ / DĚVČAT / PÁRŮ DVOJČAT
2017 / 3 957 / 1 949 / 2 008 / 62 (1x trojčata)
2018 / 4 238 / 2 147 / 2 091 / 73
2019 / 4 162 / 1 986 / 2 176 / 63
2020/ 4 134 / 2129/ 2005 / 77

ROK / JMÉNO M / JMÉNO Ž
2017
1. Jan / 1. Eliška
2. Jakub / 2. Anna
3. Adam / 3. Viktorie

2018
1. Jakub / 1. Eliška
2. Jan / 2. Anna
3. Matěj / 3. Natálie

2019
1. Jakub / 1. Anna
2. Jan / 2. Eliška
3. Tomáš / 3. Natálie

2020
1. Jakub/ 1. Anna
2. Jan/ 2. Eliška
3. Matyáš/ 3. Ema

ROK / SŇATKY / REGISTR. PART. / ÚMRTÍ
2017 / 690 / 18 / 3 395
2018 / 714 / 14 / 3 359
2019 / 649 / 14 / 3 345
2020 / 592 / 13 / 3 730 (není ještě konečný údaj)