Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPlzeň uctila památku transportovaných Židů v Zahradě vzpomínek

Plzeň uctila památku transportovaných Židů v Zahradě vzpomínek

Pouze 204 plzeňských Židů se dožilo konce druhé světové války. Plzeň si jejich památku každoročně připomíná. Vzpomínkovou akci pořádala Židovská obec Plzeň, jejímž předsedou je Jiří Löwy, v Zahradě vzpomínek.

                         

Vzpomínkové akce se zúčastnili i ministr kultury Martin Baxa, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, za Velvyslanectví státu Izrael v České republice zástupkyně vedoucí diplomatické mise Roni Abramson, biskup plzeňský Tomáš Holub a primátor města Plzně Roman Zarzycký. Přítomni byli také zástupci městských obvodů a místopředseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. V Zahradě vzpomínek pak bohoslužbu vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon.

                         

Za třetí městský obvod přišli uctít památku transportovaných židů starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka a 1. místostarosta Pavel Šrámek. „Nacistický holocaust je nepředstavitelnou, strašlivou událostí našich dějin a uctění památky jeho obětí je naprosto samozřejmé. Připomíná nám, že nic podobného už nesmíme nikdy dopustit,“ říká starosta David Procházka.

                          

„Pocity lidí vyhnaných ze svých domovů, jejich ponížení a utrpení, které z větší části končilo smrtí, si téměř nelze představit. Jejich památku si musíme připomínat neustále,“ dodal 1. místostarosta Pavel Šrámek.


Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště, odkud byly vypravovány transporty do Terezína, nacházela v patnácti městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli deportováni ze svých měst.

                          

V Plzni se shromaždiště, ze kterého odešly tři transporty do Terezína, nacházelo v Sokolovně v dnešních Štruncových sadech. Plzeňští Židé sem byli předvoláváni od 9. ledna 1942. Celkem zde bylo shromážděno 2604 mužů, žen i dětí.

                      

                           

Z Plzně byly vypraveny celkem tři velké transporty mezi 18. a 26. lednem roku 1942 označené R, S, T do ghetta v Terezíně. Více než 1200 z nich bylo brzy po příjezdu do Terezína posláno do ghett na Lublinsku v okupovaném Polsku.

Foto: M. Pecuch

 

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023, Michaela Adámková


COVID-19