Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduObvod převzal záštitu nad poradnou pro pozůstalé

Obvod převzal záštitu nad poradnou pro pozůstalé

Neziskovou organizaci Plzeňská zastávka pro pozůstalé založily Mirka Šimková a Zuzana Pousková v roce 2013 pro každého, kdo ztratil blízkého a potřebuje pomoc v této psychicky náročné a bolestné životní situaci.

„Jako nezisková nestátní organizace pomáháme pozůstalým rodinám či jednotlivým členům v tíživé životní situaci při náhlé ztrátě blízkého. Spolupracujeme také se složkami Integrovaného záchranného systému, Hasičským záchranným sborem, duchovními, Psychosociálním intervenčním týmem a Policií ČR. V současnosti stoupá i poptávka po edukační činnosti veřejnosti,“ přibližuje práci Plzeňské zastávky Mirka Šimková.

 

Při předání záštity se se zakladatelkami organizace sešlo kompletní vedení centrálního obvodu (zleva): I. místostarosta Petr Baloun, starosta David Procházka, Zuzana Pousková, Mirka Šimková a místostarostové Stanislav Šec a Ondřej Ženíšek

Samozřejmostí je zachování diskrétnosti a důvěrnosti. Ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhá v organizaci 12 členů.

„Zajišťují laické sdílení a doprovázení, odbornou psychoterapeutickou, sociální nebo právní pomoc svým klientům. Formy pomoci jsou ambulantní v prostorách poradny nebo terénní či distanční,“ doplňuje Zuzana Pousková.

Přichází i nabídka svépomocné skupiny pro pozůstalé, termín otevření je plánován na leden 2020. Více na kontaktním telefonu: 724 520 398 a na e-mailu: info@plzenskazastavka.cz.

Místostarosta Stanislav Šec získal od Mirky Šimkové jako poděkování dárek

„Rozhodli jsme se podpořit projekt Plzeňské zastávky Pomoc pozůstalým na cestě zármutku, jelikož jsem přesvědčený, že taková pomoc je nesmírně důležitá. S bolestivou ztrátou blízkého se může setkat kdokoli z nás v jakémkoli okamžiku, a proto nikdy nemůžeme vědět, jaký psychický dopad to může mít nejen na nás, ale i na naše okolí. Jsem proto moc rád, že tato organizace v Plzni pomáhá, a že může v těchto těžkých situacích přispěchat na pomoc,“ říká místostarosta Stanislav Šec, který záštitu inicioval.

Spolek Plzeňská zastávka také organizuje pravidelnou vzpomínkovou akci při světovém dni památky zesnulých dětí, kdy se spojují rodiny po celém světě. V Plzni se mše koná U Ježíška druhou prosincovou neděli.

Poslední aktualizace: 29. 11. 2019, Lucie Bauerová