Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduTři králové zpívali na úřadě pro dobrou věc

Tři králové zpívali na úřadě pro dobrou věc

Tříkrálová sbírka je celostátním projektem, který pořádá Charita České republiky. Koledníky, doprovodné akce a distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity a to v mnoha případech ve spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými skupinami.

               

               

Výtěžek této sbírky je pak určen na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, handicapovaným a dalším sociálně slabým skupinám lidí.

               

               

V Plzeňské diecézi se konkrétně jedná například o podporu Diecézní charity Plzeň, konkrétně pak Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP.

               

              Zleva: místostarosta Ondřej Ženíšek, starosta David Procházka a I. místostarosta Petr Baloun

               

               

               

                                                                        Místostarosta Stanisĺav Šec

Jako již tradičně navštívili koledníci také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kdy se tak do sbírky zapojili zaměstnanci úřadu spolu se starostou Davidem Procházkou, I. místostarostou Petrem Balounem a místostarosty Ondřejem Ženíškem a Stanislavem Šecem.

Poslední aktualizace: 6. 1. 2020, Miroslav Knotek