Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduRestauratéři se mohou stále přihlásit do projektu „vlídných WC“

Restauratéři se mohou stále přihlásit do projektu „vlídných WC“

Začátkem tohoto roku se na dveřích některých podniků a restaurací v centru města objevily samolepky s nápisem „WC zdarma – Free Toilets“, která domácí i zahraniční návštěvníky nebo i občany města Plzně upozorní na to, že v tomto zařízení mohou použít toalety zdarma.

Je dobře známo, že počet veřejných záchodků nepokrývá skutečnou potřebu a náklady na údržbu a opravy stojí městský obvod nemalé peníze. A tak, jak už začíná být u našich sousedů běžné, návštěvníci a obyvatelé našeho města budou moci využívat toalety v restauracích v centru města a přilehlém okolí, které budou označeny speciální samolepkou. Jako kompenzaci sníží obvod majitelům spolupracujících restaurací poplatky za předzahrádky a restaurace budou uvedené v příslušné publikaci, která k tomuto projektu vzniká. Zkušenosti z této spolupráce jsou za našimi hranicemi dobré.

 „V současné době probíhá evidence žadatelů o registrační známku a samozřejmě uvítáme i další provozovatele restaurací, kteří by měli zájem o tento projekt," říká starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer, jenž se tímto projektem nechal inspirovat v sousedním Bavorsku.

Projekt totiž poskytuje výhody nejen pro Městský obvod Plzeň 3, který tímto zkvalitní služby jak svým občanům, tak i návštěvníkům našeho města, ale i pro majitele restaurací, kteří uspoří finanční prostředky, získají další potenciální zákazníky a výhody související s propagací tohoto projektu.

Registrační známku k tomuto projektu si restauratéři mohou vyzvednout na ODŽP ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9 u pí. Roušalové, 2. patro, č. dv. 45 s možností podání žádosti o předzahrádku.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE.

                               

Poslední aktualizace: 15. 3. 2017, Miroslav Knotek