Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPlzeňský centrální obvod přispěl na nákup speciální rehabilitační židle

Plzeňský centrální obvod přispěl na nákup speciální rehabilitační židle

Na speciální rehabilitační židli pro handicapované děti organizace Centrum Hájek, z. ú., které nemohou sedět na běžných židlích ve školce či škole jako jejich zdraví kamarádi, přispěl finančním darem plzeňský centrální obvod. Speciální židli předal I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun a místostarosta Ondřej Ženíšek.

Denní stacionář Centrum Hájek pomáhá handicapovaným dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Děti mají většinou nejtěžší, tedy III. – IV. stupeň postižení a denní péče je pro jejich rodiče velmi náročná. Proto se jim stacionář snaží pomáhat a pečuje o děti v době, kdy jsou v zaměstnání. 

                 


Ve stacionáři se handicapované děti učí větší samostatnosti, lépe se dorozumívat, ale hlavně denně rehabilitují a posilují. Na Plzeňsku je toto zařízení ojedinělé. Toto zařízení navštěvují nejenom děti z Plzně, ale i z obcí celého Plzeňského kraje.

Finanční prostředky, které poskytl plzeňský centrální obvod, byly použity na nákup sedacího systému – židle LECKEY, který je nezbytnou součástí každého dne až 20 klientů tohoto centra, kterým je poskytována péče a jsou odkázáni na tyto aktivní sedací systémy. Umožňují s nimi efektivně pracovat a rozvíjet jejich kognitivní schopnosti a dovednosti v rámci ergoterapie, speciální pedagogiky, výtvarných činností, muzikoterapie a dalších aktivit.

Poslední aktualizace: 19. 11. 2019, Miroslav Knotek