Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPlzeňský centrální obvod pomůže seniorům s vyplněním formuláře „Sčítání lidu“

Plzeňský centrální obvod pomůže seniorům s vyplněním formuláře „Sčítání lidu“

Akce Sčítání 2021 již běží několik týdnů a je povinná pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území České republiky. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Stát tomu, kdo se vyhne sčítání hrozí deset tisíc korun pokuty.

„Zkusil jsem si způsob čítání, který volí většina seniorů. Tedy vystát si frontu na poště a vyplnit několikastránkové formuláře.  Naprosto tak chápu, že pro mnoho seniorů je to velmi složitý proces. Proto jsme se rozhodli, že využijeme kapacity našeho Kontaktního místa pro seniory na našem úřadě a vyplníme elektronickou verzi za seniora,“ informuje Stanislav Šec, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Kontaktní místo pro seniory je v přízemí budovy sady Pětatřicátníků 1 na rohu Husovy ulice a sadů Pětatřicátníků. Provozní doba Kontaktního místa je pondělí a středa od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

„Pro vyplnění sčítacího formuláře je potřeba vědět, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém bytě, plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Dále první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, popř. zaměstnání a místo pracoviště. Rovněž je nutné si přinést s sebou občanský průkaz,“ upřesňuje Stanislav Šec.

Formulář obsahuje i otázky týkající se národnosti a náboženské víry. Tyto jsou dobrovolné a je na rozhodnutí každého, jak na ně odpoví. Zákonná povinnost pro odevzdání sčítacího formuláře je do 11. května 2021.

                            

Poslední aktualizace: 27. 4. 2021, Miroslav Knotek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany