Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduKolaudace Sportovní ulice zakončila investice roku 2019

Kolaudace Sportovní ulice zakončila investice roku 2019

Symbolickou tečku za investičními akcemi realizovanými v roce 2019 udělala kolaudace rekonstrukce Sportovní ulice. Tentokrát jde o rekonstrukci a prodloužení místní komunikace, která je dvoupruhová, obousměrně směrově nerozdělená s šířkou vozovky 5,5 metru. Součástí komunikace je chodník a odstavné plochy. Nově je upravena vyvýšeným prahem křižovatka s ulicí U Pole.

               

               

 „Délka stavební úpravy je celkem 120 m, přičemž stavba zahrnuje výstavbu nové komunikace, tedy pokračování Sportovní ulice v délce 60 m a rekonstrukci stávající komunikace v téže délce“, informuje Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu, do jehož kompetence investiční akce patří a který se za přítomnosti zástupců ÚMO Plzeň 3, Odboru stavebně správního MMP, Odboru dopravy MMP  a Policie ČR zúčastnil kolaudace stavby. „Mám rovněž radost, že se nám v rámci stavby podařilo docílit také významné úspory nákladů“, dodává.

               

              

Výstavba nové a rekonstrukce staré komunikace stála 2 386 000 Kč, což je o 729 000 Kč méně oproti původně plánovaným nákladům stavby. 

              

I. místostarosta Petr Baloun se zástupci ÚMO Plzeň 3, Odboru stavebně správního MMP, Odboru dopravy MMP  a Policie ČR při kolaudaci stavby

              

 „Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat další obvodní investiční akci. Rekonstrukcí stávající a vybudováním nové komunikace se nejenom vylepší vzhled této lokality, ale vzniklo zde i nově devět parkovacích míst, která přinesou větší komfort při parkování místním obyvatelům. Ti se zároveň mohou těšit na jaro, kdy nově vzniklé plochy u komunikace se zazelenají nově osetou travou“, říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

              

              

V roce 2019 centrální městský obvod realizoval celkem 7 investičních akcí a 1 opravu o celkovém objemu téměř 33 mil. Kč, kdy mimo Sportovní ulici se jednalo o zvětšení parkoviště v Lábkově ulici, kde přibylo téměř 100 nových míst, vybudování skladu sportovních potřeb ve Škodalandu, rekonstrukci Chatové ulice, instalaci videotelefonů v mateřských školách, které významně přispělo k bezpečnosti dětí i zaměstnanců, zateplení budovy mateřské školy ve Schwarzově ulici, rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole v Puškinově ulici a vybudování schodiště ve Waltrově ulici.

              

„Jak už to v životě chodí a k mé velké lítosti se přes veškeré úsilí nepodařilo kvůli komplikacím v projektové přípravě a majetkovém vypořádání pozemků realizovat akci parkoviště U Borského parku, nicméně tato akce je již připravena k realizaci – je vydané stavební povolení a právě probíhá výběr zhotovitele. Akce tedy začne na jaře, jakmile to dovolí klimatické podmínky.“ dodává Petr Baloun.

Poslední aktualizace: 27. 1. 2020, Miroslav Knotek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany