Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduChcete být členem okrskové volební komise?

Chcete být členem okrskové volební komise?

Dne 23. a 24. září letošního roku se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Městský obvod Plzeň 3 nabízí občanům městského obvodu za finanční odměnu bezprostředně se podílet na práci okrskových volebních komisí, které zajišťují průběh voleb v jednotlivých volebních místnostech. Podmínkou účasti v okrskové volební komisi je k 2. září 2022 dosažení věku 18 let a právo volit. Zároveň funkce člena okrskové komise se nesmí kumulovat s kandidaturou do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 či Zastupitelstva města Plzně. Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 2 200,- Kč a na náhradu ušlé mzdy (platu).

V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise v rámci Městského obvodu Plzeň 3, vyplňte, prosím, přiložený „Dotazník člen okrskové volební komise.“ Vyplněný dotazník můžete odevzdat osobně do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dveře č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň. Přihlášku, prosíme, zašlete či přineste do 24. srpna t.r.

Pokud bude zájemce do komise zařazen, bude úřadem městského obvodu pozván na školení členů komise, které se uskuteční v pátek 2. září 2022 ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň – zastávka tramvaje č. 2 „Školy Vejprnická“. Bližší údaje o volbách do obcí lze zjistit rovněž na webových adresách: https://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/volby-2022/volby-2022.aspx nebo https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

                                  

Poslední aktualizace: 17. 6. 2022, Miroslav Knotek


COVID-19