Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduCentrální obvod poskytne dotace i v roce 2020

Centrální obvod poskytne dotace i v roce 2020

I v příštím roce chce Městský obvod Plzeň 3 podpořit různorodé spektrum neziskových organizací v rámci dotačních programů, z obvodního rozpočtu na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

„Z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotací v rámci připravovaných dotačních programů pro rok 2020 a potřeby včasného vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 schválila Rada Městského obvodu Plzeň 3 blokaci volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3,“ přiblížil Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3. “Výzvu na rok 2020 vyhlašujeme již teď na podzim 2019, což umožní neziskovým organizacím čerpat dotace již v prvním čtvrtletí roku 2020,“ dodává.

Dotačních programů je sedm, a to: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže; Podpora jednorázových sportovních akcí; Sociální oblast – „Podaná ruka“; Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“, Podpora bezpečnosti a prevence kriminality, Sdružuj se buď aktivní a Podpora sportovních aktivit a mládeže. Zájemci je naleznou na webových stránkách obvodu.

„Obvod na dotace uvolní celkem 9 milionů korun. Největší objem peněz - celé 2 miliony korun - je určen pro dotační program věnovaný sociální oblasti. Občané budou mít možnost žádat o dotace od 23. října do 6. prosince," upřesňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

                          

Poslední aktualizace: 2. 10. 2019, Miroslav Knotek