Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduCentrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Centrální obvod odpustí poplatky za předzahrádky

Rada třetího městského obvodu na svém jednání ve středu 12. května 2021 doporučila Úřadu městského obvodu Plzeň 3 prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na období od 1. ledna do 31. srpna 2021. Prominutí se týká také předzahrádek.

„Uvědomujeme si, že pro provozovatele restaurací a kaváren je současná situace velmi obtížná, proto jsme se rozhodli jim vyjít vstříc a doporučili jsme prominutí placení poplatků za předzahrádky v centru města,“ vysvětluje místostarosta třetího městského obvodu Ondřej Ženíšek. Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na území Městského obvodu Plzeň 3 se týká umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje, a to zábory krátkodobé do 10 dnů i zábory delší než 10 dnů k prodejním účelům, předzahrádky, předsunuté prodejní místo nebo zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města.

„Ke stejnému kroku jsme přistoupili již v loňském roce, kdy jsme poplatky za zábor prominuli v období od 12. března, data vyhlášení nouzového stavu, do konce roku 2020. Věříme, že prominutí poplatků alespoň částečně pomůže zvládnout podnikům ztížené podmínky,“ doplňuje starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

V roce 2020 vydal Úřad městského obvodu Plzeň 3 celkem 92 povolení na umístění předzahrádek. V letošním roce žádalo o povolení umístění předzahrádky zatím 72 podniků.

Výši poplatku za užívání veřejného prostranství stanovuje obecně závazná vyhláška Statutárního města Plzeň č.  4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Sazby jsou u předzahrádek následující: za každý započatý m2 a každý i započatý den 5 Kč; pro subjekty zapojené do projektu „Vlídné WC“ za každý započatý m2 a každý i započatý den 2 Kč.
 

                            

Poslední aktualizace: 14. 5. 2021, Miroslav Knotek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany