Městský obvod Plzeň 3

Blokové čištění

Od druhé poloviny září do první poloviny října dojde na území centrálního obvodu k blokovému čištění ulice, které přispívá ke snížení prašnosti a celkovému zlepšení stavu životního prostředí v nejfrekventovanějších částech města.

K provedení blokového čištění je vždy s týdenním předstihem umístěno na příslušné místo přenosné dopravní značení se značkou zákaz zastavení a dodatkovou tabulkou s upozorněním na termín blokového čištění na daném místě. Samotné čištění probíhá vždy v ranních hodinách tak, aby bylo provedeno rychle a komunikace nebyla dlouho blokována. Technicky je akce zabezpečena formou ručního vymetení přilehlého chodníku a následným strojním zametením vozovky pod obrubníkem.

"Pokud je v den blokového čištění na vyblokovaném místě odstavené vozidlo bránící plynulému a rychlému provedení prací, využívá se služby odtahového vozidla Správy veřejného statku města Plzně za přítomnosti Policie České republiky nebo strážníka Městské policie. Proto žádáme řidiče a majitele vozidel, aby značení respektovali a umožnili tak plynulé a rychlé provedení blokového čištění," upozorňuje místostarosta obvodu David Procházka.

ULICEÚSEKTÝDENDENDATUM
Radobyčickámezi Harantovou a Tělocvičnou - pravá, západ38. týden18. 9. 2017pondělí
Alešovamezi Čechovou a  Vrchlického - pravá, sever38. týden19. 9. 2017úterý
Alešovamezi Čechovou a  Vrchlického - levá, jih38. týden20. 9. 2017středa
Hálkovamezi Koperníkovou a Skrétovou -pravá, jih39. týden25. 9. 2017pondělí
Alešovamezi Vrchlického a Klatovskou - pravá, sever39. týden26. 9. 2017úterý
Alešovamezi Vrchlického a Klatovskou - levá, jih39. týden27. 9. 2017středa
Hálkovamezi Skrétovou a Klatovskou - pravá, jih40. týden2. 10. 2017pondělí
Vrchlickéhomezi Dobrovského a Alešovou - levá, východ40. týden3. 10. 2017úterý
Schwarzovamezi Z. Wintra a nám. Českých bratří - pravá, východ)40. týden4. 10. 2017středa

Poslední aktualizace: 14. 9. 2017, Lucie Hůrková