Městský obvod Plzeň 3

Volby 2023

Volba prezidenta republiky 2023

Dne 27. 6. 2022 vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.) volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna 2023 v době od 14.00 hod do 22.00 hod a sobotu 14. ledna 2023 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, kdy žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé kolo v pátek a v sobotu 27. a 28. ledna 2023.

Více zde

 

Dotazník člen okrskové volební komise

Voličské průkazy

Oznámení o době konání voleb  (seznam ulic, volebních okrsků a volebních místností)

Hlasování do přenosné volební schránky

Počet a sídla volebních okrsků 

Telefonní spojení do volebních místností

Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Zvláštní způsoby hlasování – voliči v izolaci

 Údaje v jednotlivých záložkách "Volby 2023" (volba prezidenta republiky) jsou průběžně aktualizovány.

Poslední aktualizace: 6. 1. 2023, Miroslav Knotek


COVID-19