Městský obvod Plzeň 3

Úsek tajemníka

Tajemník Mgr. Petr Baloun

tel.: 37 803 6520

e-mail: balounp@plzen.eu

Kancelář tajemníka

Vedoucí kanceláře tajemníka JUDr. Ivo Javůrek

tel.: 37 803 6573

e-mail: javureki@plzen.eu

- Oddělení kontroly

- Oddělení organizační a tiskové

Mgr. Miroslav Knotek, tel.: 37 803 6429, e-mail: knotek@plzen.eu

Poslední aktualizace: 12. 11. 2015, Lucie Bauerová