Městský obvod Plzeň 3

Odbor stavebně správní a investic

Pověřena zastupováním vedoucího odboru Yvona Hůrková

tel.: 37 803 6510

e-mail: hurkova@plzen.eu

Oddělení stavební úřad

Yvona Hůrková, tel.: 37 803 6510, e-mail: hurkova@plzen.eu

Oddělení stavební dohled

Libuše Tafatová, tel.: 37 803 6513, e-mail: tafatova@plzen.eu

Oddělení investic, veřejných zakázek a řízení mateřských škol

Ing. Jan Eret, tel.: 37 803 6548, e-mail: eret@plzen.eu

 

Poslední aktualizace: 9. 4. 2019, Lucie Bauerová