Městský obvod Plzeň 3

Odbor správní a vnitřních věcí

Pověřený vedoucí Václav Lang

tel.: 37 803 6569

e-mail: lang@plzen.eu

Oddělení hospodářské

Renáta Hádková, tel.: 37 803 6533, e-mail: hadkova@plzen.eu

Oddělení vnitřních věcí

Lenka Horová, tel.: 378 036 540, e-mail: horoval@plzen.eu

Poslední aktualizace: 1. 6. 2018, Lucie Bauerová