Městský obvod Plzeň 3

Odbor sociálních služeb a matriky

Vedoucí JUDr. Miloslav Hora

tel.: 37 803 6450

e-mail: horami@plzen.eu  

Oddělení sociálních služeb

Bc. Monika Hajšmanová, tel.: 37 803 6571, e-mail: hajsmanovam@plzen.eu

Oddělení matrika

Jitka Kunstová, tel.: 37 803 6535, e-mail: kunstova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 1. 2. 2016, Lucie Bauerová