Městský obvod Plzeň 3

Odbor ekonomický

Vedoucí Ing. Petr Ubry

tel.: 37 803 6433

e-mail: ubry@plzen.eu

Oddělení rozpočtu a účetnictví

 Jitka Čechurová, tel.: 37 803 6439, e-mail: cechurova@plzen.eu

Oddělení poplatků

Jana Foistová, tel.: 37 803 6498 , e-mail: foistova@plzen.eu  

Oddělení pronájmů majetku

Petra Misová, tel.: 37 803 6512, e-mail: misova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 15. 2. 2018, Lucie Bauerová