Městský obvod Plzeň 3

Odbor dopravy a životního prostředí

Vedoucí Marie Rumlová, Dis.

tel.: 37 803 6522

e-mail: rumlova@plzen.eu

Oddělení životního prostředí

Bc. Marta Korecká, DiS., tel.: 37 803 6557, e-mail: korecka@plzen.eu  

Oddělení  dopravy

Jaroslav Větrovec, tel.: 37 803 6552, e-mail: vetrovec@plzen.eu

Poslední aktualizace: 25. 3. 2019, Lucie Bauerová