Městský obvod Plzeň 3

Starosta

Mgr. David Procházka

e-mail: prochazkad@plzen.eu

tel.: 378 03 6400 

mobil: 727 983 552

Asistentka Kateřina Cimická: 378 03 6500 / cimickak@plzen.eu

Starosta městského obvodu zajišťuje plnění všech úkolů svěřených právními předpisy starostovi obce, vyjma úkolů, které Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 svěřilo místostarostům.

1. v rámci Městského obvodu Plzeň 3 odpovídá zejména za činnost:
a. Kanceláře tajemníka
b. Odboru správního a vnitřních věcí
c. Odboru dopravy a životního prostředí

2. vykonává funkci předsedy krizového štábu Městského obvodu Plzeň 3

3. vykonává funkci předsedy povodňové komise Městského obvodu Plzeň 3.

Poslední aktualizace: 15. 9. 2020, Lucie Bauerová


COVID-19